13. januar 2007

Hingstelinier

De klassiske amerikanske hingstelinier er:

 • McKinney f.1887
 • Axworthy f.1892
 • Bingen f.1893
 • Peter the Great f.1895

Af disse er det faktisk kun Peter the Greats hingstelinie, der stadig er levende. De andre hingste findes dog stadig i betydeligt omfang i stamtavlen for vore dages travheste. Axworthy-blodet udgør f.eks. 14-15% i stort set alle amerikanske travere, uanset hvilken hingstelinie de tilhører.


Hvis vi indtil videre fastholder Axworthy som en hingstelinie, så er der følgende linier i dag:
 • Peter Scott
 • Peter Volo - Worthy Boy
 • Peter Volo - Victory Song
 • Axworthy

Peter Scott hingstelinien omfatter bl.a. følgende hingste:

Peter Volo - Worthy Boy hingstelinien omfatter bl.a. følgende hingste:

Peter Volo - Victory Song hingstelinien omfatter bl.a. følgende hingste:
Axworthy hingstelinien omfatter bl.a. følgende hingste:

Hingstelinierne skal ikke bruges ukritisk, når man vælger hingst til sin hoppe, for de kan godt være misvisende. Det paradoksale er nemlig, at nogle hingste indeholder en større procentdel blod fra andre hingstelinier end deres egen. Et eksempel herpå er Sierra Kosmos, der tilhører Axworthy hingstelinien, men indeholder 13% Axworthy, 14% Peter Scott og 22% Peter Volo.

De anførte procenter angiver slægtskabsgraden d.v.s. andelen af gener for de to heste, som er identiske.

Moderne hingstelinier

Som det ses af ovenstående oversigter, kommer der hele tiden nye forgreninger på hingstelinierne. Nogle af disse grene dør efterhånden ud som hingstelinier (men har stadig stor betydning via hopper) og andre grene viser sig at levere nye liniedannere. Blandt de amerikanske avlshingste født i perioden 1980-2000 vil jeg karakterisere følgende som den generations liniedannere:

 • Valley Victory f.1986
 • Pine Chip f.1990
 • Supergill f.1985
 • American Winner f.1990
 • SJ's Photo f.1990
 • Garland Lobell f.1981

Når vi ikke bruger de moderne hingstelinier så meget i avlsanalyser og avlsteori, så skyldes det, at vi nok råder over nogle hingste fra disse linier, men næsten ingen hopper. Derfor er man i praksis nødt til at gå mindst en generation længere tilbage for at få mulighed for at sammenligne blodlinierne fra hingst og hoppe.

Ingen kommentarer: