31. oktober 2009

Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 Del 2

På et informationsmøde den 29. oktober 2009 redegjorde HFF's formand Bent Knie-Andersen for hovedtrækkene i den kommende handlingsplan. Han omtalte følgende fire punkter:

 1. Banestruktur og sæsonplan. Kommentarer til dette punkt findes på min blog af 30. oktober 2009, se her

 2. Etablering af DTG A/S (Dansk Trav & Galop A/S), som skal varetage opgaver indenfor marketing, sponsoraftaler, PR og publikationer og eventuelt senere tillige økonomi, IT, resultatkontrakter og sport.

 3. Individuelle resultatkontrakter mellem de enkelte baner og HFF.

 4. Handlingsplanen fortsat, hvor HFF angiveligt vil samarbejde med sportens organisationer om nye delmål.

Marketing og sponsoraftaler er områder, hvor HFF og DTC hidtil har været helt fraværende. Enkelte baner som Skive og Bornholm har gjort et stort arbejde på disse felter, men det er positivt, at HFF nu vil satse på at skaffe nye indtægter til sporten via landsdækkende sponsorater. Det forekommer dog unødvendigt og bekosteligt at etablere et aktieselskab med tilhørende leder for at udføre sponsorarbejde. Opgaven må kunne løses af HFF's direktør med assistance af en marketingmedarbejder.

Økonomi, IT, resultatkontrakter og sport nævnes som andre opgaver for DTG A/S, men det må bero på en misforståelse. HFF har intet med sporten at gøre. DTC og Dansk Galop er som bekendt sportens hovedorganisationer. Resultatkontrakter, økonomi m.v. er derimod HFF's eget ansvar, og det ansvar kan ikke uddelegeres til et aktieselskab.

Resultatkontrakter mellem de enkelte baner og HFF er en rigtig god idé, men alarmklokkerne ringer, når man siger at de skal være individuelle, altså forskellige. Det betyder nemlig, at udlodningen af midler fra HFF ikke vil blive foretaget efter objektive kriterier. HFF vil kunne bibeholde historiske skæve fordelinger til de enkelte baner helt efter eget skøn. Eksempelvis er præmiesummerne på Bornholm langt lavere end på alle andre baner, selv om omsætningen på Bornholm ofte er på samme niveau som omsætningen på enkelte "større" baner, og tilskuertallet på Bornholm er højere end det er på hovedstadsbanen.

Bent Knie-Andersen sagde på informationsmødet, at den endelige udgave af handlingsplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med sportens organisationer. Det er der vist ikke mange, der tror på efter fremlæggelsen af de chokerende lave præmiebudgetter for Billund, Bornholm, Nykøbing og Skive. HFF har tydeligvis brugt sin magt, og DTC er blevet sat udenfor indflydelse. Jeg håber i hvert fald ikke, at Knud Erik Ravn (og Klaus Storm) har godkendt HFF's valg af fokusbaner og de fremlagte præmiebudgetter. Hvis de har, så får de problemer med deres bagland, selv om de fire fokusbaner råder over 18 stemmer i DTC mod de fire øvrige baners 14 stemmer. Der er i alt 39 stemmer, og de sidste 7 stemmer tilhører foreninger, der repræsenterer hesteejere, opdrættere, trænere, amatørkuske, montéryttere, ponyvæddeløb og greyhoundsporten.

30. oktober 2009

Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 Del 1

Sæsonplanen 2010 blev ifølge Travoggalop.dk fremlagt 29. oktober 2009 på et møde i København, hvor repræsentanter fra samtlige danske baner, bestyrelserne i DTC og Dansk Galop samt HFF deltog. Det var dog ikke sæsonplanen men blot antallet af løbsdage på de enkelte baner samt præmiebudgettet bane for bane, der blev fremlagt af HFF's formand Bent Knie-Andersen, som dermed tog forskud på den endnu ikke udsendte endelige udgave af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015.

Handlingsplanen, foreløbig udgave dateret 15. juni 2009, kan ses som pdf-fil her . Den anbefaler bl.a. at satse på tre fokusbaner, Charlottenlund, Århus og Aalborg. Den indeholder også opstillinger af måleparametre til rangering af de otte travbaner i Danmark:
 1. Befolkningsunderlag
 2. Antal opdrættere
 3. Antal føl
 4. Banespil 2003-2008
 5. Omsætning
 6. Antal løb
 7. Faciliteter
 8. Aktive 2009, professionelle
 9. Aktive 2009, amatører

Jesper Elbæk har i sin Travdanmark.dk blog af 30. september 2009, se her , beregnet en rangering af de danske travbaner ud fra ovennævnte måleparametre. Resultatet blev følgende:

 1. Charlottenlund
 2. Aalborg
 3. Skive
 4. Århus
 5. Billund
 6. Bornholm
 7. Odense
 8. Nykøbing

HFF's udmeldinger på mødet den 29. oktober 2009 er dermed i stærk modstrid med den foreløbige udgave af handlingsplanen. HFF har magt til at beslutte hvad som helst, men beslutningerne skal naturligvis baseres på saglige kriterier. Skive havde fortjent bedre. Når de fleste heste og de fleste aktive trænere og amatører befinder sig i Skive/Aalborg området, skal begge disse baner absolut fortsætte på mindst samme niveau som i dag. Hvorfor Odense er valgt som fokusbane på Skives bekostning er mig en gåde. Når det er sagt, så mener jeg faktisk at Danmark kun kan rumme en enkelt fokusbane, og det skal selvfølgelig være Charlottenlund. At udnævne fire ud af otte baner til fokusbaner er at udvande begrebet fokusbane.

HFF bebudede en kraftig reduktion af præmiebudgettet på fire baner:

 • Billund 2.255.500 kr. (fra 3.501.700 kr.) svarende til 35,6%
 • Bornholm 1.070.000 kr. (fra 1.471.760 kr.) svarende til 27,3%
 • Nykøbing 1.489.500 kr. (fra 1.997.000 kr.) svarende til 25,4%
 • Skive 2.920.000 kr. (fra 3.565.100 kr.) svarende til 18,1%

Bent Knie-Andersen oplyste på mødet den 29. oktober 2009, at HFF i den kommende sæson har i alt 81 millioner kr. til fordeling i sporten. Til sammenligning har udlodningen i denne sæson været 83,6 millioner kr. Det er en reduktion på 3,1%. Derfor er ovennævnte reduktioner i præmiebudgettet på mellem 18,1 og 35,6% helt uforståelige.

Beslutningen bærer præg af hastværk. HFF bør færdiggøre handlingsplanen og fremlægge saglige argumenter for sine beslutninger inden så drastiske ændringer gennemføres.

Må jeg minde om, at HFF's mission i henhold til kontrakten mellem Kulturministeriet og HFF er at fordele tildelte midler optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik på at udvikle og synliggøre denne. Se kontrakten som pdf-fil her .

De bebudede nedskæringer vil hverken udvikle eller synliggøre sporten. Husk hvordan det gik i Skovbo området, da denne bane blev lukket. Hestene forsvandt, og omsætningen flyttede ikke til Lunden, som man dengang ellers forventede.

Bent Knie-Andersen redegjorde på mødet den 29. oktober for fire hovedpunkter i handlingsplanen, og ovennævnte kommentar vedrører udelukkende det første punkt, banestruktur og sæsonplan. De øvrige punkter vil jeg kommentere i min næste blog.

20. oktober 2009

SØG SPORTINFO - Dansk Travsports Centralforbund

Den længe ventede søgeside for dansk travsport (hest, kusk/træner og løbsresultater) er nu lagt på nettet af DTC, og det er et kæmpe fremskridt. Se søgesiden: Tryk her

Søgesiden ligner den tilsvarende svenske, og den er da også bygget op på det svenske system. Den side af sagen er således helt perfekt. Men indholdet - databasen - er langt fra at være perfekt. Det vil også være for meget forlangt, for det kræver en stor arbejdsindsats at overføre eller indtaste alle de historiske data i databasen, ligesom det kræver stor diciplin at undgå fejl. Vi har savnet søgemuligheden så længe, at vi er glade for siden trods dens fejl og mangler.

Dansk Travsports Centralforbund, DTC, har ved samme lejlighed fået en hjemmeside, der angiveligt har til formål at levere såvel sportslig som administrativ information. Også det har der været behov for længe. Se DTC's hjemmeside, Trav.dk: Tryk her

I velkomstartiklen på hjemmesiden nævnes det, at det i forbindelse med overførslen af data fra det gamle system til det nye var nødvendigt at foretage et valg om, hvor gamle data måtte være for at komme med, og at resultater fra før 1995 derfor ikke er specificeret men kun bragt som totaler i form af rekord og indtjening. På samme måde er oplysninger om eksempelvis afkom efter gamle hopper heller ikke nødvendigvis fuldstændig.

Jeg håber meget, at den melding kun gælder midlertidigt, for naturligvis skal en officiel database for dansk travsport indeholde komplette lister over afkom fra før 1995 for både hopper og hingste.

Min egen foreløbige kontrol af oplysningerne fra søgesiden viser desværre mange flere fejl og mangler end dem, man har taget forbehold overfor i velkomstartiklen. Jeg håber, at DTC vil fortsætte arbejdet med at udbedre disse fejl og mangler, selv om det er et kæmpearbejde.

Vedrørende afstamning: "Oplysninger mangler" står der mange steder, og disse oplysninger bør overføres til databasen snarest muligt. De findes jo i stambøgerne, og at det kan lade sig gøre at indtaste dem i en database har Poul Christensen bevist i sit arbejde med Pedigree Matching 99, Pedigree Matching GlobeTrotter og Pedigree Guru. Den letteste måde at overføre data fra papir til database er dog at anvende OCR (Optical Character Recognition).

Vedrørende væddeløbsresultater: Nogle gamle heste, der har en væddeløbskarriere, står anført uden fanebladet væddeløbsresultater. I sådanne tilfælde burde der være en fane for væddeløbsresultater, hvor der indtil videre kunne anføres "Oplysninger mangler".

Vedrørende afkom: Præmiesummen er i mange tilfælde forkert for afkom efter gamle hopper. Der burde stå "Oplysninger mangler" i stedet for en forkert præmiesum.

Vedrørende fødselsår: Mange gamle hestes fødselsår er anført som 1700. Selv om det er åbenbart, at årstallet er forkert, ville det være bedre , hvis der stod "Oplysninger mangler".

Vedrørende ejer: For utallige heste står der XxxxxStambogsejer 1981. Hvorfor ikke blot skrive "Ukendt ejer" ligesom der efterfølgende står "Ukendt opdrætter". Men igen: Alle disse oplysninger står i stambøgerne og bør derfor overføres til databasen.

Vedrørende hest generelt: Mange heste mangler i databasen. Det må være målet, at alle danske travheste, der er optaget i stambøgerne, kan findes i databasen.

Udbedringen af de nævnte mangler er meget arbejdskrævende, og derfor vil der nok gå lang tid før databasen er komplet, hvis den nogensinde bliver det. Til gengæld er der et par skønhedsfejl, der kan fjernes på få sekunder: Det er søgesidens titel, "Travsport.se", og hjemmesidens titel, "Forside". Søgeresultater fra Google og andre søgemaskiner prioriteres og vises primært efter sidernes titler, og derfor er det uheldigt med vildledende og intetsigende titler. Brug for eksempel titlerne
-"Sportinfo - Dansk Travsport" og
-"Dansk Travsports Centralforbund".

P.S. Da min hidtidige hjemmeside for Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock pr. 1. oktober 2009 er blevet lukket af TDC ligesom alle deres øvrige hjemmesider, har jeg oprettet en ny hjemmeside, denne gang på Google sites. Så hvis man har lyst til at se nyheder fra Stutteri Burgundia, er der altså en ny hjemmeside at besøge: Tryk her

Aage Hansen, 20.10.2009

6. oktober 2009

Ny hjemmeside for Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock

Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock har fået en ny hjemmeside. Adressen er http://sites.google.com/site/stutteriburgundia/rockaroundtheclock

Årsagen er, at TDC pr. 1. oktober 2009 har lukket alle deres kunders hjemmesider, og vores hidtidige hjemmeside var leveret af TDC. Nu har vi så valgt at bruge Google sites, som faktisk også er en teknisk bedre løsning.

Rønne Ridehal har af samme grund også fået en ny hjemmeside, og den har adressen http://sites.google.com/site/roenneridehal/roenne-ridehal