10. maj 2016

Fremtidig finansiering af hestesporten

Skatteministeriet arbejder i øjeblikket på en rapport om en ny model for udlodningsmidler generelt og for finansiering af hestesporten specifikt. Dansk Hestevæddeløb vil ifølge deres seneste nyhedsbrev tage initiativ til møder med politiske partier, hvor de vil fremføre deres synspunkter og løsningsmuligheder.

Det er efter min mening meget vigtigt, at hestesporten præsenterer konkrete, realistiske løsninger for skatteministeren, og at man ikke blot afventer ministerens udspil. Heldigvis har Jørn Borch via sine gode forbindelser til Venstres top haft lejlighed til at drøfte hestesportens ønsker med skatteminister Karsten Lauritzen på tomandshånd.


Hvad Dansk Hestevæddeløb agter at foreslå, eller hvad Jørn Borch har sagt til ministeren, kan jeg af gode grunde ikke vide, men her er mit konkrete forslag til ny model for hestespillet - et forslag, som jeg lagde ud på Facebookgruppen Travsport den 29. september 2015:

Liberalisering af spillemarkedet er et ønske både i EU-systemet og i det danske regeringsparti, Venstre. Da hestesporten åbenbart ikke kan få spillemonopolet tilbage, er løsningen måske at få afskaffet monopolet og erstattet det med et licenssystem.

Indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino skal i henhold til spilleafgiftsloven betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater.

Indehaveren af tilladelse til udbud af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb (Danske Spil) skal betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Med de nuværende afgiftsregler vil det således ikke være nogen fordel for sporten at afskaffe monopolet, men hvis spilleafgiftsloven blev ændret til, at indehavere af tilladelse til udbud af puljevæddemål på hestevæddeløb skal betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten til staten og en afgift på 9 pct. af bruttospilleindtægten til hestevæddeløbssporten (direkte til den enkelte bane), så ville det muliggøre en bæredygtig drift at trav- og galopbanerne.

Ved at fastsætte afgifterne som foreslået, vil statskassen få uændret 11 pct. af bruttospilleindtægten, hvilket burde tilfredsstille finansministeren. Der skulle således være gode muligheder for at få fremsat og vedtaget en ændret spillelov og spilleafgiftslov med dette indhold.

Derudover er der mulighed for at skaffe indtægter fra udlandet. Hvis en ændret spillelov gav mulighed for eksempelvis PMU løb på danske baner, ville banerne kunne hente gode indtægter fra Frankrig. Når der er PMU løb i Tyskland, får banen 3 pct. af omsætningen, der som regel er væsentligt større i Frankrig end i Tyskland. Derfor giver det trods den lave procentsats gode penge til banerne.

Hvis disse ændringer af spilleloven kan skabe rammerne for en sund økonomi på de enkelte baner, vil det være oplagt at bibeholde alle baner og i en overgangsperiode leve med lavere præmier og færre løb. Vi ved jo, at hvis banerne først bliver lukket, så forsvinder både hestene og de aktive fra lokalområdet.

https://www.facebook.com/groups/212877735485697/permalink/746611805445618/

Nyhedsbrev fra Dansk Hestevæddeløb


Den 4. maj 2016 udsendte Dansk Hestevæddeløb nedenstående nyhedsbrev, som bl.a. indeholder hestesportens meget væsentlige krav til en liberaliseret spilmodel: 

- at sporten får afregning for alt spillet på heste fra alle operatørerne på det danske marked, inkl. et fee på spillet til udlandet, samt på det udenlandske spil til danske baner.

- at hestesporten fortsat i en længere årrække skal have midler fra L23 indtil spilmarkedet har udviklet sig så positivt, at det alene kan ”bære” hestesporten.


1) Afklaring om fremtidig finansiering af hestesporten

I dette nyhedsbrev vil vi sætte ekstra fokus på dette område.
Det har været en endog meget lang proces og det er forståeligt at der er utålmodighed hos alle vedr. afklaring.

I april måned har der dog været en god og konstruktiv dialog med embedsværket hos skatteministeriet af flere omgange.

Arbejdet er meget komplekst og har udgangspunkt i at regeringen og skatteministeren har sat fokus på både på alle udlodningsmidler samlet set, og en eventuel liberalisering af Hestevæddeløb samt Bingo.

Udlodningsmidler er også kommet i spil pga. lavere overskud hos Danske Lotteri spil, hvilket er den direkte årsag til en presset økonomi hos både idrætsforeninger samt hestesporten.

Hvad betyder det for hestesporten?

Skatteministeren har grundlæggende udtalt at foreningslivet skal tilbage på 2010 finansiering (udbetalt 2011), for sporten ville det være lig med 110 mio. kr.

For hestesporten kan der være flere løsninger i spil, til hvorledes en tilstrækkelig finansiering kan fremskaffes, men målsætningen er under alle omstændigheder en  væsentlig øget finansiering end den nuværende.

Samtidig ser vi gerne en model, hvor vi får flere incitamenter til udvikling frem for den nuværende model hvor hestesporten overvejende afregnes med et fast beløb, som vi ikke selv har mulighed for at påvirke i opadgående retning.

Helt centralt i en liberaliseret model er bl.a. at sporten får afregning for alt spillet på heste fra alle operatørerne  på det danske marked, inkl. et fee på spillet til udlandet, samt på det udenlandske spil til danske baner (pt.10-12 mio. kr. pr. år).

Ligeledes centralt er det at hestesporten fortsat i en længere årrække skal have midler fra L23 indtil spil-markedet har udviklet sig så positivt at det alene kan ”bære” hestesporten.

Rapporten fra Skatteministeriet vedr. ny model for udlodningsmidler generelt og for finansiering af hestesporten specifikt, er lige på trapperne og forventes offentliggjort i midten af maj.

Arbejdet dermed er i fuld gang og vi vil i de kommende uger tage initiativer til møder med politiske partier, hvor vi – igen - vil fremføre vores synspunkter og løsningsmuligheder.

Opsummeret tror vi stærkt på, at der findes en positiv løsning, hvor sporten får flere incitamenter til udvikling samt en forbedret og stabil finansiering, og vi mærker at vi i Skatteministeriet og hos politikerne møder en velvilje til en god løsning for hestesporten

Skatteministeren forventer en politisk aftale inden sommeren 2016, og en vedtagelse af loven i Folketinget i oktober 2016.

2) Ansættelse

Dansk Hestevæddeløb tilknytter pr. 1/6 Lars Moss som Konsulent.

Lars får en central rolle omkring markedsføring og forretningsudviklingen.

Lars´s primære rolle bliver at være sparringspartner med banerne, således de får den nødvendige hjælp til implementering af koncepter, samt sikre fokus på udviklingen af væddeløbssporten som brand i lokal områderne.

Vi glæder os meget til samarbejdet.

På vegne af Dansk Hestevæddeløb ApS
Henrik Friis
Direktør