22. maj 2014

Pedigree Matching er blevet til PM Online

PM står for Pedigree Matching, og PM Online betyder, at det er en internetudgave af Norman Halls Pedigree Matching database med faciliteter, der gør det muligt at se stamtavler og diverse avancerede rapporter for heste fra hele verden. Det er verdens største internationale database over travheste og pacere (Standardbred), og databasen rummer også en afdeling for fuldblodsheste og Quarter horses. I alt er der 3,7 millioner heste i databasen, og der kommer flere til hver eneste dag.

PM Online er en betalingsside, og abonnement på basisversionen koster 50 CAD svarende til 250 kroner om året. Norman Hall har imidlertid tilbudt DTC, at alle registrerede travhesteejere, opdrættere, trænere, jockeys og amatører i Danmark kan få fri adgang til basisversionen, hvis PM Online får lov til at bruge data fra DTC’s database. DTC undersøger i øjeblikket, om de vil give en sådan tilladelse.

PM Online har – selv uden DTC’s medvirken – langt flere ældre danske heste i databasen end DTC’s Sportsinfo. Til illustration af dette kan man f.eks. sammenligne stamtavlen for den gamle derbyvinder Onward Eagle, som den ser ud på DTC’s Sportsinfo og på PM Online.

Stamtavlerne for danske heste er således mere komplette på PM Online end på DTC’s Sportsinfo.

En anden fordel ved PM Online i forhold til de nationale databaser er, at PM Online viser heste fra alle lande. Ønsker man f.eks. en afkomsliste for en avlshingst med afkom i flere lande, så viser PM Online alle afkom, hvor de nationale databaser kun viser afkom i det pågældende land.

Den udvidede version af PM Online – Guru niveauet – giver adgang til mere avancerede søgninger samt mulighed for at tilføje og redigere heste i databasen. Abonnement på Guru versionen koster 200 CAD svarende til 1.000 kroner om året.

Link til PM Online, hvor man kan åbne en konto og få et gratis 2-dages prøveabonnement: Klik her

Heller ikke i 2009 blev sporten hørt af HFF

Da Bent Knie-Andersen den 13. maj 2014 meddelte, at drifts- og præmietilskud til væddeløbsbanerne i Nykøbing Falster og Billund vil blive fjernet med virkning fra 1. januar 2015, var sportens repræsentanter ikke blevet spurgt til råds.

Heller ikke ved implementeringen af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 i efteråret 2009 fandt HFF nogen grund til at inddrage sportens organisationer i beslutningerne.

Dengang skrev Trænerforeningen af 1909 et brev til HFF, hvori der bl.a. stod:

- Den påtænkte opdeling i fokus-baner og ikke-fokus-baner er konkurrenceforvridende og kan som konsekvens hurtigt have, at baner/hele områder affolkes til uoprettelig skade for såvel travsporten som travkulturen i de pågældende områder. Her skal blot henvises til skrækeksemplerne Amager Travbane og Skovbo Trav.


Den daværende formand for Trænerforeningen af 1909, Knud Mønster, udtalte bl.a. til Travservice.dk:

- Sporten vil ifølge den nye sæsonplan og struktur blive centraliseret på nogle få storbaner. Det trænerforeningen frygter er, at sporten omkring landets øvrige baner langsomt vil dø ud, fordi udøvelsen af sporten ikke får optimale betingelser disse steder.

Trænerforeningen fik aldrig noget svar fra HFF!

- Vi har som tidligere nævnt skrevet et brev til HFF, men har ikke fået noget svar, så vi føler ikke, at trænerne er blevet hørt i denne sammenhæng. Vi er derfor blevet enige om at kontakte kulturministeren for at høre, om det kan være rimeligt at travsporten mister sin bredde, og at mange måske forsvinder helt ud af sporten som følge af nedskæringerne, udtalte Knud Mønster til Travservice.dk.

Læs blog fra november 2009, hvori brevet fra Trænerforeningen af 1909 er gengivet: Klik her 


21. maj 2014

Bent Knie-Andersen har hele tiden haft en plan

Med HFF's beslutning om at lukke travbanerne i Billund og Nykøbing kan det konstateres, at Bent Knie-Andersen er gået målrettet efter at virkeliggøre den plan, han lagde op til ved sin fremlæggelse den 29. oktober 2009 af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015.

I Handlingsplanen anbefales det, at ressourcerne fremover bruges på en måde, så et antal ”fokusbaner” får en øget mulighed for at udvikle sig og blive konkurrencedygtige i forhold til tilskuere, aktive, spillere etc., og det anbefales at satse på Charlottenlund, Århus og Aalborg som ”fokusbaner” - naturligvis på bekostning af de øvrige baner.

I kraft af Odenses stærke repræsentation i DTC's organisation er Odense efterfølgende blevet optaget i det fornemme selskab af A-baner.

Handlingsplanen indeholder dog også opstilling af måleparametre til rangering af de otte travbaner i Danmark, men disse måleparametre er aldrig blevet brugt til formålet, idet HFF uden at tage hensyn til dette afsnit af Handlingsplanen har gennemført en kraftig reduktion i præmiebudgettet for de fire B-baner: Billund, Bornholm, Nykøbing og Skive.

Læs mere om HFF's fremlæggelse af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015:

19. maj 2014

HFF var tæt på at koste Lunden dyrt

At lukke travbanerne i Billund og Nykøbing vil være katastrofalt for dansk travsport, men det er ikke første gang, at HFF (og DTC) træffer forkerte beslutninger.

Hårdt presset af HFF vedtog Lundens bestyrelse og Lundens ordinære generalforsamling for få år siden at sælge et jordstykke på ca. 24.000 m2 for 20 mio. kr. Jordstykket omfattede størstedelen af staldterrænet.

En ekstraordinær generalforsamling stoppede salget, og HFF blokerede som følge heraf for den meget nødvendige baneomlægning.

Senere lykkedes det Lunden at sælge et jordstykke på ca. 10.000 m2 for 29,25 millioner kroner.

Hvis Lunden havde pareret ordre fra HFF dengang, så havde banen mistet både 9 millioner kr. og 14.000 m2 uundværligt areal til stalde og parkeringspladser.

Læs om sagen her:
http://aagehansen.blogspot.dk/2010/01/tillykke-til-det-danske-travselskab.html