29. januar 2010

Speed/Stamina Gene identified

Since the horse genome sequence became available in 2007, many of the genes contributing to the elite athletic physiology and physique of the horse have been identified: these include genes responsible for insulin signalling, metabolism of fats and muscle strength.

The genome is the complete complement of genetic material within an individual and carries the instructions for building and maintaining a living organism. The genetic material, known as DNA, is made up of the letters G, A, T and C. Various combinations of these letters make up the 3 billion letters of the genetic code. Approximately 25,000 genes are found within the genome, each gene spelling out the recipe for a particular protein. Proteins are the building blocks of cells and are the physical representation of the genetic information encoded in the DNA of the genome.

Research conducted at University College Dublin has developed technology that can be used to predict best race distance for an individual horse.

In a gene responsible for muscle mass development, a specific position in the genetic code can contain either the letter C or the letter T. As each individual has two copies of the gene—one inherited from the dam, one from the sire—there are three possible combinations of the letters: C:C, C:T or T:T.

The success of a racehorse depends on a combination of inherited characteristics (genes) and environmental influences including management and training. Pedigree studies have demonstrated that more than 35 percent of the variation in racecourse performance is due to inherited characteristics. In a situation where individuals are cared for and trained in the same way, the genetic contribution to racing performance will be considerably more important. In other words, all other things being equal, the main differences between two individuals in a yard will be in the genes.

The work, led by Dr Emmeline Hill at University College Dublin, was published January 20, 2010 in the Public Library of Science Journal, PLoS ONE.

For more details see:
Hill EW, Gu J, Eivers SS, Fonseca RG, McGivney BA, et al. (2010) A Sequence Polymorphism in MSTN Predicts Sprinting Ability and Racing Stamina in Thoroughbred Horses.
PLoS ONE 5(1): e8645. doi:10.1371/journal.pone.0008645

4. januar 2010

Tillykke til Lunden


Lundens jordsalg er nu på plads, og dermed får Det Danske Travselskab 29,25 millioner kr. for et jordstykke på ca. 10.000 m2. Der er grund til at hejse flaget og lykønske Det Danske Travselskabs bestyrelse og medlemmer med dette resultat af en lang og pinefuld proces.

Hvis nogen har glemt, hvor tæt på katastrofen vi var (vi medlemmer og fans af Lunden), så vil jeg gerne friske jeres hukommelse op. Hårdt presset af HFF havde DDT's bestyrelse og DDT's ordinære generalforsamling vedtaget at sælge et jordstykke på ca. 24.000 m2 for 20 mio. kr. Jordstykket omfattede størstedelen af staldterrænet. Kun arealet syd for tutten og øst for for den nord/sydgående vej på staldterrænet ned mod banen ville være tilbage efter salget. Med så lille areal til rådighed ville der efter min mening ikke være tilstrækkelig plads til de heste og hestetransporter, der nødvendigvis skal være plads til på en løbsdag.

Vi var nogle medlemmer af travselskabet, der begærede indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, og som på denne generalforsamling kæmpede imod det store jordsalg. Heldigvis fik vi flertallet af medlemmer med os, og dermed undgik vi det katastrofale jordsalg. Til gengæld måtte vi så dengang se langt efter pengene fra HFF til baneomlægning og andre nødvendige investeringer.

Kort tid efter generalforsamlingen var Klaus Storm på Bornholm til et møde i hesteejerforeningen, og jeg benyttede lejligheden til at spørge ham, om han syntes Lunden var blevet behandlet ordentligt af HFF, og om DTC var enig med HFF i denne sag. Klaus Storm svarede, at Lunden havde handlet tåbeligt, og nu var jordpriserne faldet voldsomt, og derfor havde Lunden mistet chancen for at blive gældfrie.

Nu kan vi så bagefter konstatere, at HFF og DTC tog fuldstændig fejl. Hvis Lunden havde pareret ordre fra HFF dengang, så havde banen mistet både 9 millioner kr. og 14.000 m2 uundværligt areal til stalde og parkeringspladser.

HFF har som bekendt fået total magt over dansk travsport, og formanden Bent Knie-Andersen, der indrømmer, at han ikke ved noget om trav, men til gengæld hævder at have forstand på penge og forretning, opfører sig som en diktator, der forventer at vi simple travfolk skal takke ham for hans lysende indsats som redningsmand for dansk travsport.

Sagen om Lundens jordsalg sætter efter min mening et stort spørgsmålstegn ved HFF's og formandens påståede ekspertise vedrørende økonomi og forretning. Det ville ihvertfald have kostet Lunden dyrt - måske banens eksistens - hvis HFF havde fået sin vilje i den sag.

Derfor endnu en gang tillykke til Lunden med salget af det langt mindre areal til en langt højere pris end det, der var aftalt efter diktat fra HFF og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Det Danske Travselskab, men heldigvis forkastet på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.