27. december 2014

Loven er vedtaget. Hvad sker der så nu?

Folketinget på åbningsdagen (Foto: Keld Navntoft)
Folketinget har vedtaget loven, der beskærer hestevæddeløbssportens midler fra Kulturministeriet. Det slag er tabt, men krigen er ikke slut.

I Betænkning for L23 er anført følgende:
Det fremgår af stemmeaftalen, at »Parterne opfordrer HFF til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis undersøgelserne sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed.«

Nye spilformer er imidlertid ikke nok til at finansiere trav- og galopsporten. Det er nødvendigt at sikre sporten en finansiering, som den selv har bestemmende indflydelse på. De organisatoriske rammer for sporten skal ændres. Vilkårene for spil på heste skal ændres radikalt og give plads til, at sportens egne repræsentanter råder over indtægterne fra spillet.

Det bliver ikke let, når det er en arbejdsgruppe udpeget af Danske Spil og HFF, der skal løse opgaven, som i henhold til betænkningen påregnes afsluttet i marts 2015. Den vigtigste opgave for sportens repræsentanter i første kvartal af 2015 bliver derfor at give modspil til dette Danske Spil/HFF samarbejde hele tiden under processen. I modsat fald kan det gå som med Idrætsrapporten, der kom til at indeholde grove fejl, som aldrig blev rettet, men som alligevel blev lagt til grund for L23-loven.

Kulturministeren har tilkendegivet, at der vil blive indkaldt til et møde i april 2015 med deltagelse af Danske Spil, HFF, Dansk Hestevæddeløb og aftalepartierne med henblik på en vurdering og behandling af de skitserede alternative finansieringsmodeller, men man skal være blåøjet optimist for at tro på, at der kommer noget konstruktivt ud af det møde, når det foregår i kulturministerens regi.

Hvis professionel trav- og galopsport skal have en fremtid i Danmark, er det nødvendigt at skabe en bæredygtig model for spil på heste i fremtiden. En model, hvor hestesporten selv ejer eneretten til spillet, men hvor Danske Spil eventuelt kan få rollen som operatør. At det bliver en vanskelig opgave er indlysende, for politikerne har på ingen måde lagt op til selvstændighed for sporten.

Den sag ligger ikke i Kulturministeriet. Her er det Skatteministeriet og Finansministeriet, der skal forhandles med, og disse forhandlinger vil sikkert blive så langvarige, at de strækker sig til efter næste Folketingsvalg.

Trav- og galopsporten er havnet i en meget vanskelig situation, og det gør det mere vigtigt end nogensinde før, at sportens ledelse er kompetent, engageret og har et godt netværk, der omfatter de bestemmende politikere på Christiansborg.

Etableringen af Dansk Hestevæddeløb ApS med en dygtig direktør i spidsen er et skridt på vejen, men det er DTC’s bestyrelse, der har det overordnede ansvar for at sikre travsporten opbakning til de nødvendige rammebetingelser. Det har man forsømt i mange år, og derfor er der behov for udskiftninger.

For gammel til DTC’s bestyrelse?

Jørn Borch ved megafonen på Christiansborg Slotsplads den 6. november
Den vanskelige situation, som trav- og galopsporten befinder sig i netop nu, gør det særdeles vigtigt, at sportens ledelse er kompetent, engageret og har et godt netværk, der omfatter de bestemmende politikere på Christiansborg. Derfor er det ærgerligt, at vedtægterne for Dansk Travsports Centralforbund ved årets generalforsamling forhindrede valg af Jørn Borch til bestyrelsen.

Jørn Borch har de kvalifikationer, der er så hårdt brug for, men han er 70 år gammel, og i vedtægternes § 4 står der: ”Enhver myndig person, som ikke er fyldt 70 år, er valgbar til bestyrelsen.”

Denne regel bør fjernes eller omformuleres ved næste generalforsamling, og det kan også lade sig gøre, såfremt vedtægtsændringen vedtages på generalforsamlingen, hvorefter Jørn Borch forhåbentlig igen vil lade sig opstille som kandidat til bestyrelsen.

Jørn Borch, der er formand for Fyens Væddeløbsbane, var hovedkraften i en ERFA gruppe af frivillige, som via hans politiske netværk fik gennemført en ændring af skattepraksis, således at fradrag på professionelt hestehold nu er tilladt. På den baggrund er det grotesk, at han ikke har fået lov til at gøre sin indflydelse gældende indenfor sportens egen hovedorganisation.

Vedtægternes § 4 siger: ”Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DTC i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse”, og ifølge dagsordenen i § 4 sker ”Behandling af indkomne forslag” forud for ”Valg af bestyrelsesmedlemmer”.

Ved generalforsamlingen i 2014 blev Leif Skov (Billund) og Stig Norsk (Aalborg) genvalgt og Lars Trap (Lunden) nyvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Knud Erik Ravn (Aalborg) og Lindhardt Jensen (Århus), er på valg i 2015. På grund af manglende resultater ville det imidlertid være ønskeligt, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stillede deres mandater til rådighed.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre opbakning til de nødvendige rammebetingelser for travsporten. Det har man forsømt i mange år. Problematikken er meget rammende beskrevet af Stine Godsk i en aktuel blog om ”licence to operate”:

Sporten beskæftiger direkte og indirekte hundredvis af mennesker og en stor del af arbejdspladserne ligger i det såkaldte Udkantsdanmark. Sporten rummer skæve eksistenser, og rundt omkring på banerne er der mange initiativer, der sigter mod at gøre en positiv forskel for lokalmiljøet.

Det er der bare ingen, der ved. Dansk trav- og galopsport mangler ”licence to operate”. Den stille tilværelse truer nu sportens fremtid.

22. maj 2014

Pedigree Matching er blevet til PM Online

PM står for Pedigree Matching, og PM Online betyder, at det er en internetudgave af Norman Halls Pedigree Matching database med faciliteter, der gør det muligt at se stamtavler og diverse avancerede rapporter for heste fra hele verden. Det er verdens største internationale database over travheste og pacere (Standardbred), og databasen rummer også en afdeling for fuldblodsheste og Quarter horses. I alt er der 3,7 millioner heste i databasen, og der kommer flere til hver eneste dag.

PM Online er en betalingsside, og abonnement på basisversionen koster 50 CAD svarende til 250 kroner om året. Norman Hall har imidlertid tilbudt DTC, at alle registrerede travhesteejere, opdrættere, trænere, jockeys og amatører i Danmark kan få fri adgang til basisversionen, hvis PM Online får lov til at bruge data fra DTC’s database. DTC undersøger i øjeblikket, om de vil give en sådan tilladelse.

PM Online har – selv uden DTC’s medvirken – langt flere ældre danske heste i databasen end DTC’s Sportsinfo. Til illustration af dette kan man f.eks. sammenligne stamtavlen for den gamle derbyvinder Onward Eagle, som den ser ud på DTC’s Sportsinfo og på PM Online.

Stamtavlerne for danske heste er således mere komplette på PM Online end på DTC’s Sportsinfo.

En anden fordel ved PM Online i forhold til de nationale databaser er, at PM Online viser heste fra alle lande. Ønsker man f.eks. en afkomsliste for en avlshingst med afkom i flere lande, så viser PM Online alle afkom, hvor de nationale databaser kun viser afkom i det pågældende land.

Den udvidede version af PM Online – Guru niveauet – giver adgang til mere avancerede søgninger samt mulighed for at tilføje og redigere heste i databasen. Abonnement på Guru versionen koster 200 CAD svarende til 1.000 kroner om året.

Link til PM Online, hvor man kan åbne en konto og få et gratis 2-dages prøveabonnement: Klik her

Heller ikke i 2009 blev sporten hørt af HFF

Da Bent Knie-Andersen den 13. maj 2014 meddelte, at drifts- og præmietilskud til væddeløbsbanerne i Nykøbing Falster og Billund vil blive fjernet med virkning fra 1. januar 2015, var sportens repræsentanter ikke blevet spurgt til råds.

Heller ikke ved implementeringen af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 i efteråret 2009 fandt HFF nogen grund til at inddrage sportens organisationer i beslutningerne.

Dengang skrev Trænerforeningen af 1909 et brev til HFF, hvori der bl.a. stod:

- Den påtænkte opdeling i fokus-baner og ikke-fokus-baner er konkurrenceforvridende og kan som konsekvens hurtigt have, at baner/hele områder affolkes til uoprettelig skade for såvel travsporten som travkulturen i de pågældende områder. Her skal blot henvises til skrækeksemplerne Amager Travbane og Skovbo Trav.


Den daværende formand for Trænerforeningen af 1909, Knud Mønster, udtalte bl.a. til Travservice.dk:

- Sporten vil ifølge den nye sæsonplan og struktur blive centraliseret på nogle få storbaner. Det trænerforeningen frygter er, at sporten omkring landets øvrige baner langsomt vil dø ud, fordi udøvelsen af sporten ikke får optimale betingelser disse steder.

Trænerforeningen fik aldrig noget svar fra HFF!

- Vi har som tidligere nævnt skrevet et brev til HFF, men har ikke fået noget svar, så vi føler ikke, at trænerne er blevet hørt i denne sammenhæng. Vi er derfor blevet enige om at kontakte kulturministeren for at høre, om det kan være rimeligt at travsporten mister sin bredde, og at mange måske forsvinder helt ud af sporten som følge af nedskæringerne, udtalte Knud Mønster til Travservice.dk.

Læs blog fra november 2009, hvori brevet fra Trænerforeningen af 1909 er gengivet: Klik her 


21. maj 2014

Bent Knie-Andersen har hele tiden haft en plan

Med HFF's beslutning om at lukke travbanerne i Billund og Nykøbing kan det konstateres, at Bent Knie-Andersen er gået målrettet efter at virkeliggøre den plan, han lagde op til ved sin fremlæggelse den 29. oktober 2009 af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015.

I Handlingsplanen anbefales det, at ressourcerne fremover bruges på en måde, så et antal ”fokusbaner” får en øget mulighed for at udvikle sig og blive konkurrencedygtige i forhold til tilskuere, aktive, spillere etc., og det anbefales at satse på Charlottenlund, Århus og Aalborg som ”fokusbaner” - naturligvis på bekostning af de øvrige baner.

I kraft af Odenses stærke repræsentation i DTC's organisation er Odense efterfølgende blevet optaget i det fornemme selskab af A-baner.

Handlingsplanen indeholder dog også opstilling af måleparametre til rangering af de otte travbaner i Danmark, men disse måleparametre er aldrig blevet brugt til formålet, idet HFF uden at tage hensyn til dette afsnit af Handlingsplanen har gennemført en kraftig reduktion i præmiebudgettet for de fire B-baner: Billund, Bornholm, Nykøbing og Skive.

Læs mere om HFF's fremlæggelse af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015:

19. maj 2014

HFF var tæt på at koste Lunden dyrt

At lukke travbanerne i Billund og Nykøbing vil være katastrofalt for dansk travsport, men det er ikke første gang, at HFF (og DTC) træffer forkerte beslutninger.

Hårdt presset af HFF vedtog Lundens bestyrelse og Lundens ordinære generalforsamling for få år siden at sælge et jordstykke på ca. 24.000 m2 for 20 mio. kr. Jordstykket omfattede størstedelen af staldterrænet.

En ekstraordinær generalforsamling stoppede salget, og HFF blokerede som følge heraf for den meget nødvendige baneomlægning.

Senere lykkedes det Lunden at sælge et jordstykke på ca. 10.000 m2 for 29,25 millioner kroner.

Hvis Lunden havde pareret ordre fra HFF dengang, så havde banen mistet både 9 millioner kr. og 14.000 m2 uundværligt areal til stalde og parkeringspladser.

Læs om sagen her:
http://aagehansen.blogspot.dk/2010/01/tillykke-til-det-danske-travselskab.html 

4. april 2014

Vino Camielle 1.10,9

VINO CAMIELLE 1.10,9

(avlstjeneste ved naturlig bedækning)
Pris: 0 kr. + 8.000 kr. ekskl. moms.
Lauegård, Langedebyvejen 12, 3730 Nexø.
Telefon: +45 5644 1045
Mobiltlf: +45 4159 9727
E-mail: aah@mail.dk
TILBUD:
Tilmeld din hoppe senest den 3. maj.
Så er prisen kun 0 kr. + 6.500 kr. ekskl. moms

VINO CAMIELLES FARLINIE:
Self Possessed 3, 1.09,3 $1,346,390
(Vinder af Hambletonian og Kentucky Futurity)
Victory Dream 3, 1.10,5 $1,016,537
(Vinder af Hambletonian)
Valley Victory 3, 1.11,8 $485,307
(Vinder af Breeders Crown og Yonkers Trot)
Baltic Speed 3, 1.11,2 $1,271,764
(Vinder af World Trotting Derby, Yonkers Trot og Breeders Crown)
Speedy Somolli 3, 1.11,5 $427,550
(Vinder af Hambletonian og Yonkers Trot)
Speedy Crown 3, 1.12,8 $545,495
(Vinder af Hambletonian, American-National og International Trot)

VINO CAMIELLES MORLINIE:
Armbro Temple 3,1.10,9 $406,901 er mor til:
·        Temple of Doom 1.09,7 (WR) $745,917
·        Vino Camielle 1.10,9 SEK 1.688.368
·        Jimmy Chin 1.11,2 $361,873
·        Rock Rico 1.12,6 $55,729
Delmegan 4,1.11,8 (WR) $469,593 (Vinder af Merrie Annabell) er mor til:
·        Armbro Temple 1.10,9 $406,901
·        Armbro Variable 1.11,6 $117,650
·        Armbro Megan 1.12,6 $122,824
·        Armbro Garnsey 1.12,0 $130,000
·        Armbro Hilary 1.12,7 $128,699
Delmonica Hanover 1.12,7 (WR) $834,073 (Vinder af Prix d'Amerique) er mor til:
·        Park Avenue Joe 1.11,8 $666,311 (Vinder af Hambletonian)
·        Delmegan 1.11,8 $469,593 (Vinder af Merrie Annabell)
·        Easy Lover 1.13,2 SEK 1.909.064