28. december 2012

Hvorfor fik Miss Russell så stor betydning for avlen?

Min artikel fra 2004 "Miss Russell - dronning blandt dronninger" forsøgte at besvare spørgsmålet: Hvorfor fik Miss Russell og de andre nøglehopper så stor betydning for avlen?

Miss Russell (1865-1898)

Der blev angivet to forskellige svar. Det første svar var fra Marianna Haun, der i 1997 i sin bog  “The X-Factor, What is it & how to find it" lancerede X-faktor teorien, hvor hun antager, at fuldblodshoppen Pocahontas (1837) er kilden til fænomenet “store hjerter”, der beskrives som årsag til særlig gode resultater for væddeløbsheste.

Det andet svar kom fra Norman Hall, der i sin bog “QUEEN AMONG QUEENS, The Power Behind The Throne” skriver, at kilden til X-faktor genet skal findes helt tilbage i fuldblodsavlens oprindelse, og at sporet fører til helbrødrene Flying Childers (1715) og Bartlets Childers(1716), sønner af Darley Arabian (ca. 1680-1720) eller faktisk helt tilbage til deres mormor, Spanker Mare (ca.1690).

Flying Childers er stamfaderen til den amerikanske traverrace via Messenger (1780-1808) og Hambletonian 10 (1849-1876). Bartlets Childers har dannet en linie, som via Eclipse (1764) er blevet den dominerende hingstelinie i fuldblodsavlen.

Der er imidlertid ikke videnskabelig dokumentation for nogen af disse forklaringer. Jeg tror dog, at nogle egenskaber er knyttet til X-kromosomet, men tvivler på teorien om det store hjerte. Årsagen er, at jeg af Rikke Buhl fik lov til at gennemgå materialet fra undersøgelserne i forbindelse med hendes Ph.D. afhandling, ”Development of cardiac dimensions assessed by echocardiography in young standardbred trotters”, som hun forsvarede på KVL den 8. oktober 2004. Meningen var, at jeg skulle prøve at finde en sammenhæng mellem måleresultater, væddeløbskarrierer og X-faktor afstamning. Jeg måtte imidlertid konkludere, at der ikke kunne konstateres nogen signifikant sammenhæng.

Som sagt vil jeg ikke afskrive X-kromosomets betydning som bærer af bestemte egenskaber, men der mangler stadig viden om, hvilke egenskaber det er. Hvis man definerer X-faktor teorien som nedarvning af egenskaber knyttet til X-kromosomet, så tror jeg stadig på X-faktor teorien. Det kan meget vel være en effekt på det cardiovaskulære system, hvis det ikke er selve hjertets størrelse, der bestemmes af X-kromosomet.

Også mtDNA må have stor betydning. Ellers er det vanskeligt at forklare, hvorfor enkelte hoppelinier har produceret så mange af verdens bedste væddeløbere. Jeg kan altså ikke udpege én teori som den vigtigste. Genetik er et kompliceret samspil af mange faktorer.

For at vende tilbage til det oprindelige spørgsmål, om hvorfor Miss Russell og de andre nøglehopper fik så stor betydning for avlen, så mener jeg, at den nyeste forskning  har hjulpet os på vej til et svar, idet en forskergruppe  på Universitetet i Uppsala har opdaget et enkelt genpar (DMRT3), der bestemmer om en hest er født med at kunne bevæge sig hurtigt i trav eller pasgang uden at slå over i galop. Opdagelsen er beskrevet i artiklen "Franske avlshingste bør testes for nyopdaget gen".

Forskergruppen har også konstateret, at alle amerikanske travere og pacere har dette specielle genpar, altså at begge gener på dette locus er af den specielle muterede type, DMRT3. Da genet er recessivt, er dette nødvendigt for at egenskaben slår igennem. DMRT3 genotypen for amerikanske travere og pacere angives som aa, idet recessive gener skrives med små bogstaver.

Alle fuldblodsheste  og koldblodsheste har DMRT3 genotypen CC, hvorimod 67% af islændere med fire gangarter har DMRT3 genotypen Ca og 31% har genotypen aa. Af islændere med fem gangarter har 98% genotypen aa.

Hvorfor fik Miss Russell så stor betydning i avlen? Mit svar er, at det skyldes hendes farfar, Canadian Pilot, der var pacer. Han har altså haft muterede DMRT3 gener og dermed DMRT3 genotypen aa.

Den almindelige opfattelse dengang var, at man bedst producerede en god traver ved at krydse de hopper, der viste de bedste evner for trav, med fuldblodshingste. Derved håbede man at forbedre både hurtighed og udholdenhed. De fleste hopper har sandsynligvis været af DMRT3 genotype CC, enkelte hopper kan have været Ca på grund af pacerafstamning, og alle fuldblodshingste var CC.

Robert Alexander på Woodburn Farm, Kentucky, foretog derimod den genistreg, at han i 1858 købte Pilot Jr. for at gennemføre et systematisk og omhyggeligt planlagt eksperiment med henblik på at producere avlshopper ved at anvende ham til en række (indavlede) fuldblodshopper. Det var så meningen, at de hoppeføl, der kom ud af forbindelsen, skulle anvendes som avlshopper og føres til travhingste. Da Canadian Pilot som pacer må have haft DMRT3 genotypen aa, har sønnen Pilot jr. haft genotypen aa eller Ca. Afkom efter Pilot jr. har dermed haft en god chance for at blive genotype Ca, og som følge deraf har Pilot jr. kunnet udbrede det muterede DMRT3 a-gen til en stor del af populationen efter ham. 

Et af de hoppeføl, der kom ud af Robert Alexanders eksperiment var Miss Russell, og hun blev bl.a. mor til verdensrekordhoppen Maud S (2:08 3/4 i 1879). I alt producerede hun 17 føl, hvoraf flere har haft stor indflydelse på travavlen i mange lande. Et andet hoppeføl efter Pilot jr. var Tackey, mor til Pilot Medium, som blev far til Peter the Great.

27. december 2012

Miss Russell - dronning blandt dronninger

 
Diomed (1777-1808)
Diomed (1777-1808)
Historien om Miss Russell begynder i virkeligheden i 1799 - året hvor fuldblodshingsten Diomed ankom til Amerika. Hans historie er eventyrlig. Han var vinder af det første Epsom Derby, der blev afholdt i 1780. I avlen hjemme i England blev han imidlertid en fiasko, og derfor blev han i en alder af 22 år eksporteret til Amerika. Her virkede han i avlen i 8 år til sin død i 1808, og havde fantastisk succes, idet han blev en af grundlæggerne af den amerikanske fuldblodsavl.

Sir Archy (1804-1833)
Sir Archy (1805-1833)

Diomeds bedste søn var Sir Archy, der betragtes som den første store fuldblodshingst opdrættet i Amerika. Som 4-åring vandt han 4 ud af 5 løb over distancen 4 miles - et af dem i rekordtiden 7’53”. Som hingst opnåede Sir Archy hæderstitlen “The Godolphin of America” fordi hans indflydelse som far og bedstefar var lige så stor i Amerika som Godolphin Arabians havde været i England i midten af 1700-tallet. I de næste generationer fik han endnu større betydning, da indavl på Sir Archy og på hans far, Diomed, blev meget udbredt. Hoppen Bonnets O’Blue er et godt eksempel som datter af Sir Archy’s søn, Sir Charles, og Sir Archy’s datter, Reality. Bonnets O’Blue blev mor til fantomhoppen, Fashion.

Miss Russell (1865-1898)
Miss Russell (1865-1898)

Miss Russell blev opdrættet af R.A. Alexander på Woodburn Farm, Kentucky. Hun blev født i 1865 som datter af Pilot Jr. og Sally Russell.

Far til Pilot Jr. var den canadiske pacer Canadian Pilot (1823), en lille (143 cm), kraftig og udholdende, sort hest, og mor til Pilot Jr. var Nancy Pope ved Funk’s Havoc, en søn af fuldblodshesten Sir Charles ved Sir Archy (søn af Diomed). Mormor til Pilot Jr. var Nancy Taylor ved Craig’s Alfred, en søn af den importerede fuldblodshingst Medley. Pilot Jr. var en skimlet traver, og i modsætning til sin far var han relativt stor (163 cm). Pilot Jr. (1844) var kongen blandt Kentuckys avlshingste i en årrække, og en af hans døtre, Tackey, producerede Pilot Medium, far til Peter the Great.

 
Miss Russells mor, Sally Russell, var som det ses af stamtavlen ekstremt meget indavlet på de ovenfor omtalte fuldblodshingste, Sir Archy og Diomed.

Pilot Jr. blev købt af Robert Alexander i 1858 for at gennemføre et systematisk og omhyggeligt planlagt eksperiment med henblik på at producere avlshopper ved at anvende ham til en række (indavlede) fuldblodshopper. Det var så meningen, at de hoppeføl, der kom ud af forbindelsen, skulle anvendes som avlshopper og føres til travhingste. En af dem var Miss Russell, og hun blev bl.a. mor til verdensrekordhoppen Maud S (2:08 3/4 i 1879). I alt producerede hun 17 føl, hvoraf flere har haft stor indflydelse på travavlen i mange lande. Det er især gennem Nutwood, hendes første søn, at Miss Russells arv føres videre.

De nedenstående stamtavler for Oniska, Adioo, Manette og Margaret Parrish er eksempler på dette. Alle 4 hopper samt Miss Russell selv er nøglehopper i henhold til Norman Halls teorier. (Tryk på billederne for at forstørre dem).

San Francisco f.1903 v/Zombro (McKinney) af Oniska (Nutwood Wilkes)
 
Oniska (1898) er mor til San Francisco, som var avlshingst på Walnut Hall Farm, Kentucky, og det er gennem hans døtre, at det indavlede Miss Russell blod i Oniska er ført videre. En af hans døtre var Cita Frisco, mor til Volomite, en legende, som har haft enorm betydning for travavlen. Volomite’s døtre nedarver således Miss Russell blodet. Det samme gør Star’s Pride’s døtre, idet Dillcisco, Star’s Pride’s mormor, får blodet både fra sin far, San Francisco, og fra sin mormor, der var ved Baron Dillon, endnu en hingst efter en datter af Nutwood. Lida W er mor til både Nutwood Wilkes (far til Oniska) og Direct Line (morfar til Oniska). Oniska er således indavlet 2x3 på Lida W, og Miss Russell blodet er dermed doblet op i Oniska.
 

Adioo (1895) er datter af By By (som igen er datter af Nutwood). Paceren Adios har Adioo som morfars mor, og Dillon Axworthy har Adioo som mormor (Hans mor, Adioo Dillon, er pacer). Helen Hanover, der er involveret i mange moderne pacer-stamtavler, er indavlet 3x2 på Dillon Axworthy.


Manette (1878) er datter af Nutwood, og derfra nedarver hun Miss Russell blodet. Hendes morfar, Tattler, er efter Pilot Jr. ligesom Miss Russell, og hun er således linieavlet 3x3 på Pilot Jr. Manette er mor til verdensrekordhingsten Arion (1889).

Margaret Parrish (1908), som findes i et overvældende stort antal af stamtavlerne for de bedste væddeløbere i dag, er indavlet 3x2 på Arion. Robert Alexanders eksperiment blev en stor succes, og Pilot Jr. hoppernes efterkommere har produceret mere end 350 avlshingste, herunder avlsmatadorer som Diamond Way, Coktail Jet, Ayres, Noble Victory, Florida Pro, General November og Pine Chip. Varenne er også et eksempel.
Blandt Pilot Jr. hopperne kan fremhæves Kathleen (nøglehoppe), Miss Russell (nøglehoppe), Midnight, Lady Hurd, Molly Trussell, Waterwitch, Dahlia, Juliet, Kate, Croquette, Flora, Lady Curry, Minerva, Pilot Jr. Mare, Crop, Kate Anderson, Lady Pilot, Pilot Anna, Santa Maria og Tackey.

Hvorfor fik Miss Russell og de andre nøglehopper så stor betydning for avlen?
Det er let at konstatere disse hoppers indflydelse på avlen, men det er svært at svare på, hvorfor de fik denne indflydelse. En mulig forklaring kan måske findes i X-faktor teorien, som Marianna Haun lancerede i 1997 med sin bog “The X-Factor, What is it & how to find it”. Marianna Haun antager, at fuldblodshoppen Pocahontas (1837) er kilden til fænomenet “store hjerter”.

Norman Hall mener, at kilden til X-faktor genet skal findes helt tilbage i fuldblodsavlens oprindelse, og at sporet fører til helbrødrene Flying Childers (1715) og Bartlets Childers (1716), sønner af Darley Arabian (ca. 1680-1720) eller faktisk helt tilbage til deres mormor, Spanker Mare (ca.1690). Flying Childers er stamfaderen til den amerikanske traverrace via Messenger (1780-1808) og Hambletonian 10 (1849-1876). Bartlets Childers har dannet en linie, som via Eclipse (1764) er blevet den dominerende hingstelinie i fuldblodsavlen.
Spanker Mare (1690)
I bogen “Inbreeding to Superior Females” udgivet i 1999 af Leon Rasmussen & Rommy Faversham beskrives Spanker Mare som det individ, der har haft størst betydning for fuldblodsavlen nogensinde. Alligevel er hun næsten blevet glemt i historieskrivningen i flere hundrede år. Hun blev opdrættet af Lord James D’Arcy, stutterimester for Kong Charles II af England.
Det mest bemærkelsesværdige ved hende er imidlertid ikke den royale oprindelse, men hendes stamtavle, som findes i Englands første stambog. Hun var et produkt af en hingst, der blev ført til sin egen mor. Old Morocco Mare er mor til både Spanker og Spanker Mare ved hendes søn Spanker. Det er indavl så nær, som det kan lade sig gøre. Som om det ikke var nok, fortsatte man med at anvende en søn af Spanker ved navn Old Careless til en datter af Spanker Mare ved navn Cream Cheeks. Resultatet blev Betty Leedes, som er mor til Flying Childers og Bartlets Childers.

Artiklen begyndte med omtale af Diomed (1777-1808), og nu kan ringen sluttes, idet han kan være nøglen til forklaringen på Miss Russells betydning. Hvis Spanker Mare havde den værdifulde genetiske X-faktor, så kan Diomeds kraftige tilstedeværelse i Miss Russells stamtavle være årsagen til hendes succes. Diomed har nemlig ni forbindelser til Spanker Mare i sin stamtavle, og tre af dem er i såkaldte X-faktor positioner i hans mors stamtavle. To af forbindelserne på modersiden er hopper ved Flying Childers og Bartlets Childers. Pocahontas, som Marianna Haun antager er kilden til X-faktor genet, er sandsynligvis blot et led i kæden af X-faktor heste, idet hun har Diomed-døtrene Giantess og Young Noisette på modersiden i stamtavlen.

Denne artikel er baseret på Norman Halls bog “QUEEN AMONG QUEENS, The Power Behind The Throne”. Artiklen blev trykt i Væddeløbsbladet juli 2004.

25. december 2012

Franske hingstelinier og slægtskabsgrad

Slægtskabsgraden i forhold til de liniedannende hingste siger efter min mening mere om en hest end hingstelinien gør, fordi hestens totale genetiske arv, genotypen, afhænger af hele hestens stamtavle og ikke kun af hestens hingstelinie. For franske travheste er dette endnu mere udtalt end for amerikanske travere, idet slægtskabet for de franske heste er fordelt mere jævnt ud på stamhestene, og graden af slægtskab med de enkelte liniedannere derfor generelt er væsentligt mindre. Årsagen er, at man stort set ikke bruger linieavl og indavl i Frankrig.

I det følgende er der opstillet en beregning af slægtskabsgraden for de bedste franske avlshingste i forhold til de liniedannende hingste. Hingstene er udvalgt efter en statistik over hingste rangeret efter total indtjening  og gennemsnitlig indtjening for afkom født i perioden 2003-2010. Slægtskabsgraden er defineret som andelen af potentielt identiske gener(%).

En tilsvarende beregning for de bedste amerikanske avlshingste kan ses på et tidligere blogindlæg: Slægtskabsgrad....

Andel af potentielt identiske gener (%) for franske hingste født 1981-1996 og liniedannende hingste født 1880-1940:
Klik på billedet for at forstørre det

Andel af potentielt identiske gener (%) for franske hingste født 1997-2005 og liniedannende hingste født 1880-1940:
Klik på billedet for at forstørre det

Andel af potentielt identiske gener (%) for franske hingste født 1981-1996 og liniedannende hingste født 1940-1980:
Klik på billedet for at forstørre det

Andel af potentielt identiske gener (%) for franske hingste født 1997-2005 og liniedannende hingste født 1940-1980:
Klik på billedet for at forstørre det

20. december 2012

Slægtskabsgrad er vigtigere end hingstelinie

Avlshingste bliver traditionelt inddelt efter hingstelinier. I hver generation er der enkelte hingste, der dominerer avlen og som giver arven videre til en eller flere sønner, der igen er så dominerende, at de kan fortsætte den direkte hingstelinie. Hingstens totale genetiske arv, genotypen, afhænger dog ikke kun af hingstelinien men af hele hingstens stamtavle. Det er formentlig af praktiske grunde, at man har begrænset sig til at fokusere på hingstelinierne, da det er meget kompliceret at tage hensyn til det samlede slægtsskab.

I det følgende er der opstillet en beregning af slægtskabsgraden for de mest betydende avlshingste i forhold til de liniedannende hingste. Slægtskabsgraden er defineret som andelen af identiske gener (%).

Andel af potentielt identiske gener (%) for amerikanske hingste født 1895-1975 og liniedannende hingste født 1880-1940:
Klik på billedet for at forstørre det

Andel af potentielt identiske gener (%) for amerikanske hingste født 1976-1994 og liniedannende hingste født 1880-1980:
Klik på billedet for at forstørre det

Andel af potentielt identiske gener (%) for amerikanske hingste født 1995-2005 og liniedannende hingste født 1880-1980:
Klik på billedet for at forstørre det

Andel af potentielt identiske gener (%) for amerikanske hingste født 1995-2005 og liniedannende hingste født 1980-2000:
Klik på billedet for at forstørre det
Når der over tabellerne står, at det er amerikanske heste, er det ikke helt rigtigt, idet der er medtaget enkelte svenske, italienske og tyske heste af amerikansk afstamning.

De klassiske amerikanske hingstelinier er:
 • McKinney f.1887
 • Bingen f.1893
 • Axworthy f.1892
 • Peter the Great f.1895
Af disse er det faktisk kun Peter the Greats hingstelinie, der er levende. De andre hingste findes dog stadig i betydeligt omfang i stamtavlen for vore dages travheste. Axworthy-blodet udgør f.eks. 14-15% i stort set alle amerikanske travere, uanset hvilken hingstelinie de tilhører. De tilsvarende tal for McKinney, Bingen og Peter the Great er henholdsvis 9-10%, 7-8% og 19-20%.

Hingstelinierne kan være misvisende. Det paradoksale er nemlig, at nogle hingste indeholder en større procentdel blod fra andre linier end deres egen. Et eksempel herpå er Sierra Kosmos, der tilhører Axworthy hingstelinien, men indeholder 9,3% McKinney, 7,2% Bingen, 13,1% Axworthy og 21,9% Peter the Great. For Florican er forholdet endnu mere misvisende. Han tilhører Axworthy hingstelinien, men indeholder 24,1% Peter the Great og kun 14,7% Axworthy.

Liniedannerne fra perioden 1940-1960 er:
 • Florican f.1947
 • Rodney f.1944
 • Star's Pride f.1947
 • Victory Song f.1943
Typisk indeholder vore dages travheste 16-20% Florican, 20-25% Rodney, 30-40% Star's Pride og 20-25% Victory Song.

Fra perioden 1960-1980 må følgende hingste karakteriseres som liniedannere:
 • Speedy Crown f.1968
 • Arnie Almahurst f.1970
 • Super Bowl f.1969
 • Nevele Pride f.1965
 • Noble Victory f.1962
Der er blevet linieavlet hårdt på Speedy Crown med eksempler som:
 • Royal Prestige (65,1% Speedy Crown og 39,3% Nevele Pride)
 • Armbro Goal (62,4% Speedy Crown)
 • Alf Palema (46,0% Speedy Crown og 45,5% Super Bowl)
 • Victory Dream (46,7% Speedy Crown og 28,3% Noble Victory)
 • Donerail (47,2% Speedy Crown og 37,4% Noble Victory)
 • Deliberate Speed (63,0% Speedy Crown og 38,1% Nevele Pride)
 • Muscles Yankee (46,6% Speedy Crown og 37,3% Noble Victory)
 • Legendary Lover K (57,9% Speedy Crown, 33,4% Arnie Almahurst og 29,4% Super Bowl)
 • Deweycheatumnhowe (47,1% Speedy Crown og 41,1% Noble Victory)
Nogle hingste har både Speedy Crown og Arnie Almahurst kraftigt repræsenteret i stamtavlen. Det er f.eks. Pine Chip, General November, Enjoy Lavec, Legendary Lover K, Scarlet Knight, Gigant Neo, Civil Action og Muscle Mass.

Super Bowl er ligesom Speedy Crown blevet benyttet intensivt til linieavl. Nogle eksempler er:
 • Express Ride (65,0% Super Bowl og 40,4% Arnie Almahurst)
 • Supergill (65,3% Super Bowl og 35,5% Nevele Pride)
 • Royal Troubador (67,6% Super Bowl og 40,3% Speedy Crown)
 • Super Arnie (64,5% Super Bowl og 41,6% Arnie Almahurst)
 • American Winner (65,0% Super Bowl og 30,0% Speedy Crown)
 • Malabar Man (43,5% Super Bowl og 33,4% Nevele Pride)
 • Viking Kronos (45,5% Super Bowl og 36,6% Nevele Pride)
 • Credit Winner (45,8% Super Bowl, 36,0% Speedy Crown og 30,9% Nevele Pride)
Ligesom ved kombinationen Speedy Crown/Arnie Almahurst er Super Bowl/Nevele Pride en kombination, der forstærker linieavlen indenfor samme hingstelinie. Eksempler på dette er Supergill, Giant Force, Striking Sahbra, Rite On Line, Malabar Man, Viking Kronos, Credit Winner, SJ's Caviar, From Above, Chocolatier og Crazed.

Speedy Crown og Super Bowl dominerer i stamtavlen hos de hingste, der hører til deres egne hingstelinier. Det gør Noble Victory ikke på samme måde. Ofte er der næsten samme slægtskabsgrad for 3-4 liniedannere. Det gælder f.eks. for Conway Hall, Broadway Hall, Windsongs Legacy, Majestic Son og Donato Hanover.

Liniedannerne fra perioden 1980-1990 er:
 • Valley Victory f.1986
 • American Winner f.1990
 • Garland Lobell f.1981
Chocolatier med 47,1% Valley Victory og 47,1% American Winner er et eksempel på en god kombination. Donato Hanover er et andet eksempel med 47,7% Garland Lobell og 36,1% Valley Victory.

Liniedannerne fra perioden 1990-2000 ser ud til at blive:
 • Yankee Glide f.1994
 • Muscles Yankee f.1995
 • Credit Winner f.1997
 • Conway Hall f.1995
Ken Warkentin (72,3% Yankee Glide) er indavl på Yankee Glide eller rettere på hans ophav.
Deweycheatumnhowe (75,9% Muscles Yankee) og Muscle Mass (76,6% Muscles Yankee) er indavl på Muscles Yankee og hans ophav.
Chocolatier (70,1% Credit Winner) og Crazed (70,7% Credit Winner) er indavl på Credit Winner og hans ophav.

Der er kommet nogle fremragende individer ud af ovennævnte indavl, men for racen som helhed må det frygtes, at tilsvarende indavl i stor stil vil få negative konsekvenser. Derfor er det tilrådeligt at anvende franske hingste i et vist omfang, hvilket man også gør i Skandinavien. USA og Canada derimod har hidtil ikke haft sucess med anvendelsen af fransk blod. Det skyldes naturligvis, at den amerikanske travsport er indrettet på sprinterløb for 2- og 3-årige heste, som heste med fransk blod ikke er specielt velegnede til.

13. december 2012

Amerikanske og europæiske hingstelinier

Amerikanske liniedannere 1880-1900:
McKinney f.1887
Bingen f.1893
Axworthy f.1892
Peter the Great f.1895

Amerikanske liniedannere 1900-1920:
Guy Axworthy f.1902
Peter Scott f.1909
Peter Volo f.1911

Amerikanske liniedannere 1920-1940:
Guy McKinney f.1923
Scotland f.1925
Volomite f.1926

Amerikanske liniedannere 1940-1960:
Florican f.1947
Rodney f.1944
Star's Pride f.1947
Victory Song f.1943

Europæiske (franske) liniedannere 1940-1960:
Carioca II f.1946
Fandango f.1949
Kerjacques f.1954

Amerikanske liniedannere 1960-1980:
Speedy Crown f.1968
Arnie Almahurst f.1970
Super Bowl f.1969
Nevele Pride f.1965
Noble Victory f.1962

Europæiske (franske) liniedannere 1960-1980:
Fakir du Vivier f.1971
Florestan f.1971
Sharif di Iesolo f.1969

Amerikanske liniedannere 1980-1990:
Valley Victory f.1986
American Winner f.1990
Garland Lobell f.1981

Amerikanske liniedannere 1990-2000:
Yankee Glide f.1994
Muscles Yankee f.1995
Credit Winner f.1997
Conway/Angus/Andover Hall f.1995/96/99

Europæiske (franske) liniedannere 1980-2000:
Coktail Jet f.1990
Buvetier d'Aunou f.1989
Viking's Way f.1987
Extreme Dream f.1992
Goetmals Wood f.1994

Franske hingste med amerikansk hingstelinie

Statistikken over de franske avlshingstes resultater kan hentes på Trot-Pedigree. Nedenfor ses listen over de 35 bedste hingste rangeret efter total indtjening i € for afkom født i perioden 2003-2010.

Klik på billedet for at forstørre det
Listen er overført til Excel og suppleret med hingstelinie (3 led). Farven angiver hingstelinien:
Rød   (S)    -    Peter Scot linien (Speedy Crown)
Blå   (W)    -   Worthy Boy linien (Star's Pride)
Grøn (V)    -    Victory Song linien (Sharif di Iesolo)
Grå           -     McKinney linien (Ogaden)
Lilla          -     Kerjacques linien
Brun          -     Fandango linien

Klik på billedet for at forstørre det
Kun 4 af de 33 hingste i ovenstående liste har en fransk hingstelinie, 3 Kerjacques og 1 Fandango.
Der er 15 af Peter Scot linien, 8 af Worthy Boy linien, 5 af Victory Song linien og 1 af McKinney linien. Det er bemærkelsesværdigt, at selv om den franske stambog er lukket, så har de enkelte amerikanske hingste, der er blevet tilladt anvendt, haft så stor gennemslagskraft, at deres linier nu er totalt dominerende. Det betyder selvfølgelig ikke, at de franske hingstelinier er avlet ud, idet de er rigt repræsenteret via hopperne i alle franske travhestes afstamninger.

Nedenfor ses listen over de 35 bedste hingste rangeret efter gennemsnitlig indtjening i € for afkom født i perioden 2003-2010. Alle afkom er altså medregnet, også de afkom, der ikke er kommet til start.

Klik på billedet for at forstørre det
Denne og tidligere statistikker viser hvilke hingste, der kan betegnes som liniedannere. Når 4 af de 5 nævnte hingste fra 1980-2000 er eller var ejet af Jean-Pierre Dubois, er det et udtryk for den sucess, som han har haft med at bruge amerikansk blod i den franske travavl.

Europæiske (franske) liniedannere 1940-1960:
Carioca II f.1946
Fandango f.1949
Kerjacques f.1954

Europæiske (franske) liniedannere 1960-1980:
Fakir du Vivier f.1971
Florestan f.1971
Sharif di Iesolo f.1969

Europæiske (franske) liniedannere 1980-2000:
Coktail Jet f.1990
Buvetier d'Aunou f.1989
Viking's Way f.1987
Extreme Dream f.1992
Goetmals Wood f.1994

9. december 2012

Pedigree Matching

 • Oprindelsen og grundlaget for Pedigree Matching teorien.
 • Primære og sekundære hingstelinier i stamtavlen som grundlag for opstilling af match.
 • Eksempler på matchtyper: Speedy Crown og Varenne.
Norman G Hall udgav i 1988 bogen "Pedigree Matching", der sammenfattede hans originale teorier og hans forskning i travavl. I 2005 publicerede han bogen "Queen among Queens", der beskriver udviklingen af hoppelinier fra nogle nøglehopper i travavlen.

Væddeløbsbladet, juni 2004, indeholdt en artikel om Pedigree Matching. På opfordring følger her et optryk af artiklen, idet jeg stadig får mange spørgsmål om teorien bag Pedigree Matching - en teori, der er meget omdiskuteret. Nogle mener, at det er rent vrøvl, og andre forestiller sig, at man med Pedigree Matching med stor sikkerhed kan finde den optimale kombination af hingst og hoppe. Begge dele er forkert efter min mening. Pedigree Matching teorien, linieavl, nøglehopper og X-faktor forbindelser er altsammen nyttige elementer ved valg af hingst/hoppe-kombination, men man må ikke glemme, at eksteriør, bevægelse og temperament er ligeså vigtigt som afstamning for resultatet af kombinationen.

Oprindelsen til teorien
Pedigree matching er et nyt navn på en gammel teori, idet den er baseret på Wallace’s American Trotting Register fra 1871 - det første forsøg på at dokumentere den amerikanske travers historie.
Den almindelige opfattelse dengang var, at man bedst producerede en god traver ved at krydse hopper, der viste gode evner for trav, med fuldblodshingste. Derved håbede man at forbedre både hurtighed og udholdenhed. John Wallace derimod mente, at det ville være fornuftigt “at forene to strømme, der stammer fra samme kilde, men som har været adskilt i nogle generationer”. Denne formulering er en lidt poetisk omskrivning for begrebet linieavl.

I fuldblodsavlen har succesrige avlere som Aga Khan og den legendariske Federico Tesio praktiseret balanceret linieavl, et koncept
med udgangspunkt i den statistiske kendsgerning, at indavl og linieavl på udvalgte individer gennem sønner og døtre har vist sig at give meget bedre resultater end gennem sønner alene eller døtre alene.

For at forstå pedigree matching må man først forstå begrebet hingstelinier, der fører nutidens travere tilbage til stamhingstene - ja helt tilbage til Wallace’s “kilde”, fuldblodshingsten Messenger (1780-1808), der havde særlige evner for trav.


Grundlaget for teorien
Den helt basale regel for “pedigree matching” er, at man skal føre det bedste blod fra hingstens mor tilbage til hingsten - en tese der stammer fra Federico Tesio. Det bedste blod er normalt defineret som hingstelinierne i den hoppe, man planlægger at avle på. Den simpleste udgave af tesen er således at finde en hoppe med hingstelinier på fadersiden (“primary match”) eller på modersiden (“maternal match”), der er de samme som på hingstens moderside.

Der er imidlertid også en anden form for match, der er vigtig i både traver- og fuldblodsavlen, nemlig “outmatch”. Denne form for match indfører bestemte hingstelinier, der “mangler” i stamtavlen. En “outmatch” kan sammenlignes med en “outcross”, men sidstnævnte er helt fri for linieavl, hvorimod “outmatch” er en speciel form for linieavl, hvor der som nævnt tilføjes en manglende eller svagt repræsenteret linie.

Hingstelinier
I Pedigree Matching anføres hingstelinierne for hver hest med seks bogstaver, hvor rækkefølgen af bogstaverne angiver positionen i stamtavlen af de pågældende hingstelinier. For alle travheste er der således anført fire primære hingstelinier og to sekundære hingstelinier. Bogstaverne angiver hvilken linie der er tale om:

S     Peter Scott linien
W   Worthy Boy linien
V    Victory Song linien
X    Axworthy linien

Primære og sekundære hingstelinier
Der er som nævnt flere typer af match, og den mest interessante er den primære match, hvor hingstelinierne fra farmor og morfar (de såkaldt primære hingstelinier) svarer til hinanden. Vi må derfor fokusere på den midterste del af stamtavlen for at bestemme en mulig match. Som det ses i det følgende, er der undertiden også brug for at anvende de sekundære hingstelinier, der kommer fra farfar og mormor, for at bestemme matchtypen.


Speedy Crown
Hvis vi eksempelvis sammenholder stamtavlen for Speedy Crown (kolonnen yderst til højre) med ovenstående tabel, så fremgår det, at han har følgende bogstavkoder (hvilket også er anført på stamtavlen foran navnet på far og mor):

Primære hingstelinier for far:         XSXV
Sekundære hingstelinier for far:      SX
Primære hingstelinier for mor:       XPXX
Sekundære hingstelinier for mor:    SW


Selv om bogstaverne ikke er i samme position, så optræder de med en enkelt undtagelse i samme antal for far og mor, idet der er tre linier til Axworthy (X), to til Peter Scott (S) og en til Victory
Song (V), henholdsvis Worthy Boy (W).
 
I en "full match" skal mindst tre af de fire primære hingstelinier være fælles, og matchen er særlig stærk, hvis de samme hingstelinier også optræder som sekundære hingstelinier på modersiden.
 
For Speedy Crown ser vi, at hingstelinierne i Scotch Love fører tilbage til Peter the Great (2 steder) og Axworthy (2 steder), sidstnævnte via hans sønner Guy Axworthy og Dillon Axworthy. Fra Florican ser vi Guy Axworthy (2 steder), Lee Axworthy (søn af Guy Axworthy) og Peter the Great. Fra Worth A Plenty ses Guy Axworthy igen samt Peter the Great 5 steder ud af 8 mulige, heraf 2 steder via sønnen Peter Volo og et enkelt sted via hver af sønnerne Chestnut Peter og Peter the Brewer.

Stamtavlen for Speedy Crown viser således den ultimative "full match", idet alle elementerne i hans mor genfindes i hans farmor, Scotch Love.

Varenne
Stamtavlen for Varenne viser følgende koder:

Primære hingstelinier for far:          WSSW
Sekundære hingstelinier for far:       SW
Primære hingstelinier for mor:        VXWS
Sekundære hingstelinier for mor:     SW

Der er således tale om en "full match", hvis man lader X indgå i stedet for S. Det lyder måske forvirrende, men begrundelsen er, at det første S i koden er Blaze Hanover (S), hvis mor er ved Mr McElwyn (X). Dette er en typisk anvendelse af X som erstatning for en anden kode.

Stamtavlen for Varenne er også et godt eksempel på de X-faktor forbindelser, som formentlig har haft stor betydning for, at hesten er blevet en så fantastisk god væddeløber. Ialmaz kombinerer fire stærke Miss Russel forbindelser, og hun er ligesom sin mor og mormor en X-faktor dobbeltkopi via Miss Russel. Hendes far, Zebu, har en X-faktor forbindelse til Margaret Parrish via Protector. Hendes mor er ved Speedy Crown, som har forbindelse til Miss Russel via Fionne. Hendes mormor er ved Stars Pride, der har forbindelse til Miss Russel via Dillcisco, og hendes oldemor har Miss Russel på mødrene side via Scotch Rhythm ved Volomite. Scotch Rhythm har også en stærk X-faktor forbindelse i moderlinien via Mambrino Patchen, og da hun blev kombineret med Dean Hanover, hvis oldemor er stærkt indavlet på Mambrino Patchen, blev resultatet Silken Hanover, tipoldemor til
Ialmaz. Dean Hanover findes også på modersiden af Zebu, og den forstærker således X-faktor forbindelserne i Ialmaz.
 
Ialmaz har følgende koder, og hun er ligesom sønnen, Varenne, en "full match". Men hun er også en perfekt “maternal match”, idet alle fire hingstelinier i hendes mormor, Spree Hanover, svarer til hingstelinierne i hendes farmor, Keystone Lady:

Primære hingstelinier for far:          XSXW
Sekundære hingstelinier for far:       VX
Primære hingstelinier for mor:        SVXS
Sekundære hingstelinier for mor:     WS

Foruden at undersøge hvilken type match, der er tale om, samt eventuelle X-faktor forbindelser, bør man se på, om kombinationen giver linieavl eller ligefrem indavl. Igen er stamtavlen for Varenne interessant at studere, idet det fremgår, at Varenne er dobbelt linieavlet 3 x 3 på Speedy Crown. Det anførte 3 x 3 betyder, at Speedy Crown findes to steder i stamtavlen 3 generationer tilbage. Varenne er også linieavlet 6 x 6 på Volomite. Faktisk er hans farfar, Speedy Somolli, og hans mormor,
Baree, meget tæt på at have samme stamtavle d.v.s. at være helsøskende i blodet:
 • Speedy Somolli ved Speedy Crown af Somolli ved Stars Pride af Laurita Hanover ved Hoot Mon af Lark Hanover ved Dean Hanover.
 • Baree ved Speedy Crown af Spree Hanover ved Stars Pride af Spry Hanover ved Hoot Mon af Silken Hanover ved Dean Hanover.
Varenne er eksempel på, at teorierne om "full match", X-faktor forbindelser og linieavl måske kan bidrage til at forbedre avlen. Der er mange andre topheste, der ligesom Varenne opfylder kriterierne i henhold til teorierne. Men der er selvfølgelig også gode heste, der ikke svarer til teorierne, ligesom der er dårlige heste, der teoretisk burde være gode. Hvorvidt man vil bruge Pedigree Matching, X-faktor forbindelser, nøglehopper, linieavl eller en kombination af alle disse teorier til at understøtte sine egne beslutninger er et helt personligt valg. Teorierne er et værktøj, som aldrig kan erstatte erfaring og viden om heste og hesteavl.

16. november 2012

Harrisburg - Verdens største åringsauktion

Gennemsnitsprisen for de 509 solgte travere på åringsauktionen i Harrisburg blev i år 28.122 $. Sidste år var tallet 34.557 $.

Bedste avlshingst på auktionen blev Credit Winner. Hans 16 afkom kostede tilsammen 1.024.500 $, hvilket gav et gennemsnit på 64.031 $ eller 10.216 $ bedre end Muscle Hill.

Harrisburg Sale Arena

29. oktober 2012

Trot-Pedigree, Pedigree Matching GlobeTrotter, PedigreeGuru og Blodbanken

Trot-Pedigree, Pedigree Matching GlobeTrotter, PedigreeGuru og Blodbanken er uundværlige databaser for enhver, der er seriøst interesseret i travavl. I det følgende er der en kort beskrivelse af disse applikationer med tilhørende links.
 
Franske travhingste er meget brugt i avlen både i Danmark og Sverige, og heldigvis er der gode informationer at hente om stamtavler, avls- og løbskarrierer for franske travheste i en database som gratis kan downloades på Trot-Pedigree, og som derfor kan bruges offline. Trot-Pedigree er nok den mindst kendte af de nævnte databaser, men den er intet mindre end fremragende. Til illustration af Trot-Pedigree og de andre databaser er vist stamtavlen for Ready Cash, men der kan hentes mange andre typer af informationer. Man skal ikke lade sig afskrække af, at den er fransk. Programmet er let at bruge, selv om man ikke er særlig franskkyndig.

Stamtavle for Ready Cash i Trot-Pedigree
 
En anden database, der kan downloades og dermed bruges offline er Pedigree Matching GlobeTrotter. I modsætning til Trot-Pedigree indeholder GlobeTrotter heste fra hele verden med hovedvægten på USA og Canada. Globetrotter koster 195 Canadiske dollars eller ca. 1.100 kr.
GlobeTrotter er udarbejdet af Norman Hall og sønnen Chuck (Charles) Hall som efterfølger for Pedigree Matching 99, der vil være bekendt for en del danske avlsinteresserede, der deltog i et seminar arrangeret af Opdrætterforeningen med Norman Hall på Fyn eller et senere seminar arrangeret af undertegnede med Norman Hall i Fredericia.

GlobeTrotter indeholder mere end én million heste, og det er verdens største internationale database over travheste og pacere (Standardbred). GlobeTrotter kan foruden stamtavler generere en lang række forskellige rapporter over afkom, efterkommere, hoppelinie, hingstelinie, salgskatalogside, hypotetisk stamtavle og avanceret søgning.

Stamtavle for Ready Cash i Globetrotter
 
Online-udgaven af Pedigree Matching Globetrotter er PedigreeGuru, der indeholder den samme database som Globetrotter. PedigreeGuru kan generere de samme rapporter som GlobeTrotter. PedigreeGuru er dermed den største online travheste-database i verden. PedigreeGuru koster 200 Canadiske dollars eller ca. 1.150 kr for ét år.
 
Om kort tid åbner Norman Hall en ny Pedigree Matching-side, der får navnet PM-Online og som kommer til at indeholde Globetrotter for travheste og Globerunner for fuldblodsheste. PedigreeGuru abonnementer vil automatisk blive overført til PM-Online.
 
Stamtavle for Ready Cash i PedigreeGuru
 
Den svenske online-database Blodbanken er gratis i en basisudgave, men pro-udgaven, som indeholder alle de værdifulde hingstestatistikker m.m. koster 600 svenske kroner for ét år. Blodbanken pro er alle pengene værd. Hingstestatistikkerne årgang for årgang findes ikke andre steder, og de er uundværlige til vurdering af hingstenes kvalitet.
 
Blodbanken er en guldgrube for alle, der er interesserede i travavl. Der er stamtavler, hypotetiske (test)stamtavler, afkomslister for faderhingst, moderhoppe og morfarhingst, hingstestatistikker årgang for årgang, virtuel avlsvejleder, avanceret søgning, avanceret test-stamtavle, liniedannende hingste, storløb, elitehopper, artikler og forum samt hestebørs.

Stamtavle for Ready Cash i Blodbanken
 

7. oktober 2012

Bornholmsk opdrættertriumf

Dansk Hoppe Kriterium 2012 blev vundet af Solstrålen (Timberland - Michelle), opdrættet på Bornholm af Kurt M. Hansen, trænet af Thomas Lönn, kørt af Peter M. Andersson.
Vindertid 1. 15,4a/2000 meter. Førstepræmie 192.500 kr.

Kæmpetillykke til Kurt M. Hansen, der hermed sætter en tyk streg under, at bornholmsk travsport og travavl kan være med på det højeste niveau i Danmark. Se video af løbet: Tryk her

Solstrålen (Timberland - Michelle). Foto: Lasse Jespersen.
 

6. oktober 2012

Rockaroundtheclocks første bornholmerafkom imponerede i sin debut

Scarlett K, 3-årig mørkbrun hoppe v. Rockaroundtheclock af Dixi Tess, vandt overlegent i sin debut på 1.22,5/1820 meter voltestart i regnvejr på Bornholms Brand Park. Træner og kusk: Frank Mikkelsen. Opdrætter og ejer: Thomas Kaas.
Scarlett K er Rockaroundtheclocks første bornholmskfødte afkom, der er bragt til start, og hun indledte altså løbskarrieren på bedste vis ved at føre fra start til mål i suveræn stil. Det er en betydelig hoppe med et flot eksteriør, og hun rummer store udviklingsmuligheder. Moderen Dixi Tess er helsøster til derbyvinderen Atom Tess, og Scarlett K kan meget vel også udvikle sig til at blive en årgangshest på landsplan.

Se video af løbet: Tryk her

Scarlett K (Rockaroundtheclock - Dixi Tess)
  

2. oktober 2012

Er dommerne i Danmark dygtige nok?

Der har været mange episoder i år, hvor travtrænere har kritiseret dommerne voldsomt, og det er blevet foreslået at indføre brugen af professionelle dommere. I Grand Circle 4-års Championatet i Skive skete det igen. Her var det Jeppe Juel, der i fleres øjne var den store skurk. I første sving kørte han fra spor fire angiveligt så skarpt mod inderbanen, at det kostede galop for flere konkurrenter.


- Jeppe Juel kørte direkte ned over Rambo Flex. Det kan ikke passe, at der ikke sker noget ved det, sagde Gitte Madsen efter løbet. Hun undrede sig over, at han ikke blev fradømt andenpladsen i løbet. Hun træner Rambo Flex, der slog over i galop, netop som Jeppe Juel kørte ind foran hesten. Så var den ude af løbet. Det betød derefter galop til Right On Time S M og kædereaktionen blev total, da også Rebus og Flemming Jensen galopperede. Inden da kørte Jeppe Juel så tæt på favoritten Repay Merci, at Knud Mønster tog så hårdt i hesten, at den galopperede.

Se løbet her      Se Ekstrabladets artikel om sagen her

Dommerne kiggede efterfølgende løbet igennem.
- Vi har set det igennem temmelig mange gange. Vi kan ikke se, at Jeppe Juel rører Rambo Flex. Dermed er det en snæver passage, og så er det ikke nok til at fratage Jeppe Juel andenpladsen, sagde overdommer Bent Koch til Ekstra Bladet efter løbet.

Jeppe Juel, der kørte Real Winner, fik andenpladsen til 77.000 kroner. Han fik en bøde på 1000 kroner for forseelsen for snæver kørsel, men han kunne ikke genkende det scenarie, som artiklen i Ekstrabladet beskriver.
- Det er helt hen i vejret, at det er min skyld, at de andres heste galopperer. Jeg er ikke den store skurk, sagde han til Ekstra Bladet.

Knud Mønster vandt løbet med Repay Merci trods galoppen.
- Det var på ingen måde hestens skyld, at det blev til galop. Jeppe Juel kørte efter min mening meget snævert i første sving, og jeg blev nødt til at tage hårdt op. Men han stillede sig tidligt i trav igen, og så kunne jeg jo bare håbe på, at han kunne tage det tabte ind over for de heste, der havde brugt sig i starten, forklarede Knud Mønster udviklingen.

Det er svært at sige, hvem der har ret i den aktuelle situation alene ud fra en video af løbet, men det ser unægtelig ud, som om Rambo Flex rammer Jeppe Juels sulky og derefter galopperer vildt.

Overdommer Bent Koch lægger imidlertid til grund for sin afgørelse, at Rambo Flex ikke rammer Jeppe Juels sulky, og at han derfor ikke kan fratage Jeppe Juel andenpladsen i løbet.

Generelt bliver der givet mange bøder i de danske travløb. Langt de fleste bøder er for mindre forseelser som at belægge mere end et spor, ureglementeret piskeføring eller påkørsel af startsnor.

Løbsbestemmelsene § 59 anfører som hovedregel, at en hest skal diskvalificeres, hvis den rammer en anden hest, som derved bringes i galop. Der står imidlertid også, at hvis dommerkomitéen finder, at løbets resultat er blevet påvirket af en forseelse under løbet, kan den skyldige ekvipage diskvalificeres.

Den sidstnævnte bestemmelse burde efter min mening bruges langt hyppigere. Hver eneste løbsdag er der situationer, hvor snæver kørsel eller bratte temponedsættelser medfører galop for heste, som bliver taget meget brat op for at undgå at påkøre den ekvipage, der er skyld i situationen. Når hesten så ikke rammer synderens sulky, kan denne bare fortsætte frem og måske vinde løbet, medens den der har reddet situationen fra et muligt styrt har mistet sin chance på grund af galoppen.

Det var netop det, der var ved at ske for Repay Merci i Skive. Han rammer ikke Jeppe Juels sulky, men han får en galop på grund af Jeppe Juels snævre kørsel, og hvis ikke Repay Merci havde været så meget bedre end de andre, som den viste sig at være, så havde den ikke vundet løbet.

Derfor mener jeg, at løbsbestemmelserne burde ændres til, at der skal diskvalificeres i stedet for, at der kan diskvalificeres, hvis dommerkomitéen finder, at løbets resultat er blevet påvirket af en forseelse under løbet.

Problemet med eller uden ændring af løbsbestemmelserne er imidlertid, at dommerne i Danmark generelt ikke er dygtige nok til at bedømme disse "tæt på"-situationer. De fleste af dem har aldrig selv kørt løb, og derfor mangler de fornemmelse for, hvordan hestene reagerer i forskellige situationer. Det er lettere kun at forholde sig til, om det siger "Bang" eller ikke siger "Bang".

Dommernes manglende kendskab til, hvordan det er at sidde bag en hest, blev tydeligt demonstreret, da man den 19. april i Billund gav træner Christian Lindhardt en måneds udelukkelse for at slå hoppen Selena Bork, der stoppede brat op i føring og var på vej til at slå ham ud af sulkyen. Lindhardt reddede situationen og undgik ved sin resolutte handling at genere de øvrige i feltet. Han blev dømt for afstraffelse af hest, men i stedet for en udelukkelse burde de have givet ham en konduitepræmie.

9. september 2012

Franske avlshingste bør testes for nyopdaget gen

Forskere på Universitetet i Uppsala har opdaget et enkelt gen (DMRT3), der bestemmer om en hest er født med at kunne bevæge sig hurtigt i trav eller pasgang uden at slå over i galop. Opdagelsen er beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet "Nature": http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7413/full/nature11399.html samt i en PhD-disputats af Lisa S. Andersson: http://pub.epsilon.slu.se/9031/ 
http://pub.epsilon.slu.se/9031/1/Andersson_L_120907.pdf (21 Mb).

Lisa S. Andersson

De fleste hesteracer har ovennævnte gen i en form, der benævnes C.
I enkelte hesteracer findes genet imidlertid i en muteret udgave, der benævnes A. Da der nedarves et anlæg fra hoppen og et anlæg fra hingsten, har en hest altid to varianter af hvert gen. Netop på denne position kan en hest altså være CC, CA eller AA afhængigt af hvilken variant, den har fået fra hver af sine forældre.

Ideal du Gazeau - Vincennes 1980

Alle amerikanske travere er AA, hvorimod kun 60% af de 47 undersøgte franske travere viste sig at være AA, 34% var CA og 6% var CC. Et antal svenske afkom (92) efter den berømte franske hingst Ideal du Gazeau, som selv var CA, blev undersøgt nærmere. Ingen af disse afkom var CC. Alle mødrene til de undersøgte Ideal du Gazeau-afkom var altså AA.

CA-afkommene efter Ideal du Gazeau tjente i gennemsnit   85.652 kr, heraf 20.174 kr som 3-5 årige.
AA-afkommene efter Ideal du Gazeau tjente i gennemsnit 195.363 kr, heraf 78.618 kr som 3-5 årige.

Der er stor spredning, men af de tolv bedste Ideal du Gazeau-afkom var én CA og elleve AA. Det er ikke sådan, at en hest er værdiløs, bare fordi den er CA, men sandsynligheden for at den kommer til start, og at den tjener flere penge er betydelig højere, hvis den er AA.

Når hingstene fra Jean-Pierre Dubois har haft så enormt stor sucess i avlen, skyldes det uden tvivl, at de fleste af dem er AA som følge af det amerikanske blod, han mere end nogen anden i Frankrig har gjort brug af. Ideal du Gazeau var derimod en skuffelse i avlen efter en fremragende løbskarriere.

Efter opdagelsen af genvarianten DMRT3 er der næppe nogen hoppeejere uden for Frankrig, der vil bruge franske hingste uden dokumentation for, at de er AA. Opdagelsen er selvfølgelig endnu vigtigere for franskmændene, men jeg tvivler på, at de lader sig overbevise om, at en stor del af deres avlsmateriale er ubrugeligt.

Klik på billedet for at forstørre det

31. august 2012

Franske travere kan have problemer med travet. Se her hvorfor.

Hestens genom
En hest har 64 kromosomer i hver eneste celle (31 autosompar og 1 par kønskromosomer). Kønskromosomerne kaldes X- og Y-kromosomer. Et sted på kromosomerne, der styrer en bestemt egenskab, kaldes et locus. Et locus indeholder et gen fra faderen og et gen fra moderen. Hvert gen består af et stort antal DNA-sekvenser.

I 1995 startede et internationalt forskningsprojekt med det formål at identificere og kortlægge hestens gener, og i 2007 nåede man målet.
Hestens genom (arvemasse)  med  30.763.255 DNA-sekvenser var da samlet i en database, og rækkefølgen af sekvenserne var fastlagt og ordnet langs de 32 kromosompar.

Leif AnderssonLeif Andersson, Klas Kullander og Lisa S. Andersson samt deres respektive forskerteams på Universitetet i Uppsala har netop publiceret en artikel, hvori det dokumenteres, at et enkelt genpar bestemmer, om en hest kan holde sig i trav eller pas i stedet for at slå over i galop ved høj hastighed. Forskergruppen har også konstateret, at alle amerikanske travere har dette specielle genpar, altså at begge gener på dette locus er af den specielle muterede type, DMRT3. Da genet er recessivt, er dette nødvendigt for at egenskaben slår igennem.

Forskerne har samtidig konstateret, at allele frekvensen af den muterede gentype, DMRT3, kun er 77% for de 47 undersøgte franske travere. Det vil derfor være en god idé at undersøge, om travere med fransk blod har et eller to eksemplarer af dette gen, inden man køber eller avler på en sådan hest.Klas KullanderEn beskrivelse af opdagelsen kan læses på SLU's hjemmeside:
http://www.slu.se/en/about-slu/fristaende-sidor-eng/whats-on/news/2012/8/a-single-gene-has-a-major-impact-on-gaits-in-horses-and-in-mice/  

Den videnskabelige dokumentation for ovennævnte kan læses på følgende link:
http://www.nature.com/nature/journal/v488/n7413/full/nature11399.html 

23. august 2012

Hvordan får man nye tilskuere til travløb?

Sverige er et forbillede indenfor travsporten - ikke kun på grund af det høje sportslige niveau, men også med hensyn til arrangementer, der kan trække et stort publikum til travbanen.

Gentlemannadagen på Jägersro 
Her er de ti bedste tilskuertal i 2011: 
  1. Elitloppet 27 maj, Solvalla: 27.314
  2. V75, 26 maj, Solvalla: 21.738
  3. Sundsvall Open Trot, 27 augusti, Bergsåker: 17.677
  4. Gentlemannadagen, 2 juni, Jägersro: 16.039
  5. V75, 23 juli, Axevalla: 14.867
  6. V75, 9 juli, Halmstad: 14.825
  7. Olympiatravet, 16 april, Åby: 14.620
  8. Hugo Åbergs Memorial, 26 juli, Jägersro: 13.523
  9. Sprintermästaren, 7 juli, Halmstad: 12.853
10. Årjängs Stora Sprinterlopp 16 juli, Årjäng: 12.607

Største publikumsmagnet er naturligvis Solvallas Elitlopp med sport af meget høj international klasse. Derefter kommer storløbene på de andre baner, men på en flot 4. plads kommer en "almindelig" løbsdag på Jägersro, Gentlemannadagen, hvor der er al slags underholdning arrangeret af Skånska Travamatörklubben.

Vi burde tage ved lære af Sverige. På de største travdage skal sporten være i højsædet, for på disse dage kommer publikum for at se hestene - ikke for at blive underholdt af sangere og gøglere. Kan man forstille sig, at der blev indført lange pauser mellem travløbene på Elitloppsdagen for at give tid til forskellig underholdning? Nej vel. Det ville blive opfattet som irriterende forsinkelser.

Sådan har jeg det også med Dansk Trav Derby. Jeg tror heller ikke, at de mange mennesker, der kommer med busser fra hele landet, gør det for at høre Michael Carøe og Rasmus Nøhr.

Til gengæld synes jeg, at det ville være en god idé med en dansk udgave af "Gentlemannadagen" på Lunden i forbindelse med en mere "almindelig" travløbsdag. Hvis Lunden kunne arrangere noget i stil med det, som Skånska Travamatörklubben er lykkedes med, ville det uden tvivl trække mange nye tilskuere til travløb.

Gentlemannadagen på Jägersro
På Jägersro Travs hjemmeside var der forud for dette års Gentlemannadag følgende beskrivelse af dagen:

Den här dagen är sedan länge tradition på Jägersro. Första upplagan arrangerades 1973. Då satt Rolf Dickman som ordförande i klubben. Som suppleant sågs en ung Bengt Larwik, i dag föreningens ordförande. Förr kallades amatörerna för gentlemän - därav namnet Gentlemannadagen.

Åke Källberg första segraren
Redan första året kördes KGB-Priset som sponsrades av Kurt Gusten Bertmark, ordförande i Skånska Travsällskapet åren 1974-87. Man körde försök och final samma dag och finalsegrare blev Åke Källberg, still going strong som amatörkusk, med Omar. Den minnesgode kommer kanske ihåg att Omar tränades av amatören Karl P Andersen. Just det, ”Kalle Dansk”, synnerligen populär galopptränare som stod bakom profilen Halfsong.
På Jägersro premiärdagen var det filminspelning till tv-serien N P Möller med Nisse Ahlroth huvudrollen. Nisse Ahlroth var prisutdelare i KGB-Priset.

Montélopp i slutet av 70-talet
Sedan har det rullat på! Man var först med montélopp redan i slutet av 70-talet. Då fick vi se bl a travtränarna Per-Olof Gustafsson och Gert Scherman samt dåvarande sportchefen Claes Ahlström i sadeln.

Tivolit kom in i bilden. Och publik-skarorna ökade och ökade. Publikrekordet är 17 223 från 2010. Publiksiffrorna Gentlemannadagen har legat runt 12.000-17.000 personer beroende på vädret. Som dock ”alltid” varit bra. Man har lottat ut ponnyhästar och kändisarnas skara har varit lång, både som prisutdelare och som deltagare i det speciella ponnyloppet för kändisar.
Mycket för barnen

1986 sjösattes ICA-konceptet, där man bjöd in leverantörer och kunder, det blev provsmakningar och erbjudanden. Det konceptet håller fortfarande med Kent-Roland Nilsson som ”Gentlemannageneral” sedan mer än 25 år tillbaka. Skarorna av medlemmar i amatörklubben som alltid ställer upp frivilligt mobiliseras effektivt.

Det läggs stor vikt vid barnen och att dessa skall ha kul. Med diverse gratiserbjudanden, SvenSveas Poporkester och Lollo & Bernie för de minsta till Sean Banan för de något äldre. Svenne & Lotta bjuder på en nostalgitripp för den lite mognare publiken. Efter uppträdandet kan du köpa deras cd och få den signerad .
2012-05-16