22. maj 2014

Heller ikke i 2009 blev sporten hørt af HFF

Da Bent Knie-Andersen den 13. maj 2014 meddelte, at drifts- og præmietilskud til væddeløbsbanerne i Nykøbing Falster og Billund vil blive fjernet med virkning fra 1. januar 2015, var sportens repræsentanter ikke blevet spurgt til råds.

Heller ikke ved implementeringen af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 i efteråret 2009 fandt HFF nogen grund til at inddrage sportens organisationer i beslutningerne.

Dengang skrev Trænerforeningen af 1909 et brev til HFF, hvori der bl.a. stod:

- Den påtænkte opdeling i fokus-baner og ikke-fokus-baner er konkurrenceforvridende og kan som konsekvens hurtigt have, at baner/hele områder affolkes til uoprettelig skade for såvel travsporten som travkulturen i de pågældende områder. Her skal blot henvises til skrækeksemplerne Amager Travbane og Skovbo Trav.


Den daværende formand for Trænerforeningen af 1909, Knud Mønster, udtalte bl.a. til Travservice.dk:

- Sporten vil ifølge den nye sæsonplan og struktur blive centraliseret på nogle få storbaner. Det trænerforeningen frygter er, at sporten omkring landets øvrige baner langsomt vil dø ud, fordi udøvelsen af sporten ikke får optimale betingelser disse steder.

Trænerforeningen fik aldrig noget svar fra HFF!

- Vi har som tidligere nævnt skrevet et brev til HFF, men har ikke fået noget svar, så vi føler ikke, at trænerne er blevet hørt i denne sammenhæng. Vi er derfor blevet enige om at kontakte kulturministeren for at høre, om det kan være rimeligt at travsporten mister sin bredde, og at mange måske forsvinder helt ud af sporten som følge af nedskæringerne, udtalte Knud Mønster til Travservice.dk.

Læs blog fra november 2009, hvori brevet fra Trænerforeningen af 1909 er gengivet: Klik her 


Ingen kommentarer: