20. oktober 2009

SØG SPORTINFO - Dansk Travsports Centralforbund

Den længe ventede søgeside for dansk travsport (hest, kusk/træner og løbsresultater) er nu lagt på nettet af DTC, og det er et kæmpe fremskridt. Se søgesiden: Tryk her

Søgesiden ligner den tilsvarende svenske, og den er da også bygget op på det svenske system. Den side af sagen er således helt perfekt. Men indholdet - databasen - er langt fra at være perfekt. Det vil også være for meget forlangt, for det kræver en stor arbejdsindsats at overføre eller indtaste alle de historiske data i databasen, ligesom det kræver stor diciplin at undgå fejl. Vi har savnet søgemuligheden så længe, at vi er glade for siden trods dens fejl og mangler.

Dansk Travsports Centralforbund, DTC, har ved samme lejlighed fået en hjemmeside, der angiveligt har til formål at levere såvel sportslig som administrativ information. Også det har der været behov for længe. Se DTC's hjemmeside, Trav.dk: Tryk her

I velkomstartiklen på hjemmesiden nævnes det, at det i forbindelse med overførslen af data fra det gamle system til det nye var nødvendigt at foretage et valg om, hvor gamle data måtte være for at komme med, og at resultater fra før 1995 derfor ikke er specificeret men kun bragt som totaler i form af rekord og indtjening. På samme måde er oplysninger om eksempelvis afkom efter gamle hopper heller ikke nødvendigvis fuldstændig.

Jeg håber meget, at den melding kun gælder midlertidigt, for naturligvis skal en officiel database for dansk travsport indeholde komplette lister over afkom fra før 1995 for både hopper og hingste.

Min egen foreløbige kontrol af oplysningerne fra søgesiden viser desværre mange flere fejl og mangler end dem, man har taget forbehold overfor i velkomstartiklen. Jeg håber, at DTC vil fortsætte arbejdet med at udbedre disse fejl og mangler, selv om det er et kæmpearbejde.

Vedrørende afstamning: "Oplysninger mangler" står der mange steder, og disse oplysninger bør overføres til databasen snarest muligt. De findes jo i stambøgerne, og at det kan lade sig gøre at indtaste dem i en database har Poul Christensen bevist i sit arbejde med Pedigree Matching 99, Pedigree Matching GlobeTrotter og Pedigree Guru. Den letteste måde at overføre data fra papir til database er dog at anvende OCR (Optical Character Recognition).

Vedrørende væddeløbsresultater: Nogle gamle heste, der har en væddeløbskarriere, står anført uden fanebladet væddeløbsresultater. I sådanne tilfælde burde der være en fane for væddeløbsresultater, hvor der indtil videre kunne anføres "Oplysninger mangler".

Vedrørende afkom: Præmiesummen er i mange tilfælde forkert for afkom efter gamle hopper. Der burde stå "Oplysninger mangler" i stedet for en forkert præmiesum.

Vedrørende fødselsår: Mange gamle hestes fødselsår er anført som 1700. Selv om det er åbenbart, at årstallet er forkert, ville det være bedre , hvis der stod "Oplysninger mangler".

Vedrørende ejer: For utallige heste står der XxxxxStambogsejer 1981. Hvorfor ikke blot skrive "Ukendt ejer" ligesom der efterfølgende står "Ukendt opdrætter". Men igen: Alle disse oplysninger står i stambøgerne og bør derfor overføres til databasen.

Vedrørende hest generelt: Mange heste mangler i databasen. Det må være målet, at alle danske travheste, der er optaget i stambøgerne, kan findes i databasen.

Udbedringen af de nævnte mangler er meget arbejdskrævende, og derfor vil der nok gå lang tid før databasen er komplet, hvis den nogensinde bliver det. Til gengæld er der et par skønhedsfejl, der kan fjernes på få sekunder: Det er søgesidens titel, "Travsport.se", og hjemmesidens titel, "Forside". Søgeresultater fra Google og andre søgemaskiner prioriteres og vises primært efter sidernes titler, og derfor er det uheldigt med vildledende og intetsigende titler. Brug for eksempel titlerne
-"Sportinfo - Dansk Travsport" og
-"Dansk Travsports Centralforbund".

P.S. Da min hidtidige hjemmeside for Stutteri Burgundia og avlshingsten Rockaroundtheclock pr. 1. oktober 2009 er blevet lukket af TDC ligesom alle deres øvrige hjemmesider, har jeg oprettet en ny hjemmeside, denne gang på Google sites. Så hvis man har lyst til at se nyheder fra Stutteri Burgundia, er der altså en ny hjemmeside at besøge: Tryk her

Aage Hansen, 20.10.2009

Ingen kommentarer: