30. oktober 2009

Hestesportens Handlingsplan 2010-2015 Del 1

Sæsonplanen 2010 blev ifølge Travoggalop.dk fremlagt 29. oktober 2009 på et møde i København, hvor repræsentanter fra samtlige danske baner, bestyrelserne i DTC og Dansk Galop samt HFF deltog. Det var dog ikke sæsonplanen men blot antallet af løbsdage på de enkelte baner samt præmiebudgettet bane for bane, der blev fremlagt af HFF's formand Bent Knie-Andersen, som dermed tog forskud på den endnu ikke udsendte endelige udgave af Hestesportens Handlingsplan 2010-2015.

Handlingsplanen, foreløbig udgave dateret 15. juni 2009, kan ses som pdf-fil her . Den anbefaler bl.a. at satse på tre fokusbaner, Charlottenlund, Århus og Aalborg. Den indeholder også opstillinger af måleparametre til rangering af de otte travbaner i Danmark:
 1. Befolkningsunderlag
 2. Antal opdrættere
 3. Antal føl
 4. Banespil 2003-2008
 5. Omsætning
 6. Antal løb
 7. Faciliteter
 8. Aktive 2009, professionelle
 9. Aktive 2009, amatører

Jesper Elbæk har i sin Travdanmark.dk blog af 30. september 2009, se her , beregnet en rangering af de danske travbaner ud fra ovennævnte måleparametre. Resultatet blev følgende:

 1. Charlottenlund
 2. Aalborg
 3. Skive
 4. Århus
 5. Billund
 6. Bornholm
 7. Odense
 8. Nykøbing

HFF's udmeldinger på mødet den 29. oktober 2009 er dermed i stærk modstrid med den foreløbige udgave af handlingsplanen. HFF har magt til at beslutte hvad som helst, men beslutningerne skal naturligvis baseres på saglige kriterier. Skive havde fortjent bedre. Når de fleste heste og de fleste aktive trænere og amatører befinder sig i Skive/Aalborg området, skal begge disse baner absolut fortsætte på mindst samme niveau som i dag. Hvorfor Odense er valgt som fokusbane på Skives bekostning er mig en gåde. Når det er sagt, så mener jeg faktisk at Danmark kun kan rumme en enkelt fokusbane, og det skal selvfølgelig være Charlottenlund. At udnævne fire ud af otte baner til fokusbaner er at udvande begrebet fokusbane.

HFF bebudede en kraftig reduktion af præmiebudgettet på fire baner:

 • Billund 2.255.500 kr. (fra 3.501.700 kr.) svarende til 35,6%
 • Bornholm 1.070.000 kr. (fra 1.471.760 kr.) svarende til 27,3%
 • Nykøbing 1.489.500 kr. (fra 1.997.000 kr.) svarende til 25,4%
 • Skive 2.920.000 kr. (fra 3.565.100 kr.) svarende til 18,1%

Bent Knie-Andersen oplyste på mødet den 29. oktober 2009, at HFF i den kommende sæson har i alt 81 millioner kr. til fordeling i sporten. Til sammenligning har udlodningen i denne sæson været 83,6 millioner kr. Det er en reduktion på 3,1%. Derfor er ovennævnte reduktioner i præmiebudgettet på mellem 18,1 og 35,6% helt uforståelige.

Beslutningen bærer præg af hastværk. HFF bør færdiggøre handlingsplanen og fremlægge saglige argumenter for sine beslutninger inden så drastiske ændringer gennemføres.

Må jeg minde om, at HFF's mission i henhold til kontrakten mellem Kulturministeriet og HFF er at fordele tildelte midler optimalt for hestevæddeløbssporten med henblik på at udvikle og synliggøre denne. Se kontrakten som pdf-fil her .

De bebudede nedskæringer vil hverken udvikle eller synliggøre sporten. Husk hvordan det gik i Skovbo området, da denne bane blev lukket. Hestene forsvandt, og omsætningen flyttede ikke til Lunden, som man dengang ellers forventede.

Bent Knie-Andersen redegjorde på mødet den 29. oktober for fire hovedpunkter i handlingsplanen, og ovennævnte kommentar vedrører udelukkende det første punkt, banestruktur og sæsonplan. De øvrige punkter vil jeg kommentere i min næste blog.

Ingen kommentarer: