14. juli 2017

Skandinavisk samarbejde om sport og spil

Efter at Svensk Travsport og Dansk Hestevæddeløb i sidste uge udsendte en fælles pressemeddelelse om, at man havde drøftelser om tæt samarbejde på såvel det sportslige som det spillemæssige område, citerer det norske fagblad, Trav- og Galopp-nytt (TGN) i dagens udgave Norsk Rikstotos bestyrelsesformand, Jan Petter Sissener, for at sige: ”danskerne har lagt sig i seng med svenskerne”.

-Vi har arbejdet med planer om at oprette et dansk spilleselskab, hvor danskerne skulle eje 51% og Rikstoto og ATG hver 24,5%. Pludselig kommer danskerne og skitserer et andet selskab, hvor ATG ejer 90% og danskerne 10%. Det er noget rod, for at sige det forsigtigt, tordner Sissener.

Men at der skulle findes sådanne nye planer, hvor ATG skulle have 90% af et danske spilleselskab tilbageviser Henrik Friis, Dansk Hestevæddeløb ifølge Travservice.

-Det har intet på sig, og jeg forstår ikke nordmændenes reaktion. Jeg ved, at de skal mødes med repræsentanter fra ATG i morgen og til september er der aftalt et fælles møde med Rikstoto, ATG og os, siger Henrik Friis.

-Norge er en vigtig samarbejdspartner for os her i Danmark – både sportsmæssigt, men også spillemæssigt, og jeg er ked af, hvis dette nu fører til en konflikt.

-Vi skal i fællesskab arbejde på at lave en langsigtet plan, der gavner trav og galopsporten i hele Norden, siger Henrik Friis.

-----------------------------------

I Væddeløbsbladet, juli 2017, har bestyrelsesformand i Dansk Hestevæddeløb, Peter Rolin, skrevet en leder om den netop underskrevne principaftale mellem dansk og svensk hestevæddeløbssport:

Helt ny begyndelse for dansk hestevæddeløbssport er tæt på

Som Dansk Hestevæddeløbs direktør, Henrik Friis, var inde på i sin leder i Væddeløbsbladet juni, så arbejdes der hårdt og koncentreret med at skabe den nye struktur, som er påkrævet og tiltrængt fra årsskiftet.
I disse dage er vi kommet et skridt eller to tættere på målet. Nu er der nemlig underskrevet en principaftale mellem dansk og svensk hestevæddeløbssport, hvori målet for fremtiden står beskrevet. I dette samarbejde ser vi også Norge som en naturlig deltager, og Norge har således også mulighed for at tilslutte sig.

Målet er at samle hestevæddeløbssporten og spillet i de tre lande, med svensk hestesport og ATG som lokomotiv. Hver for sig er de tre lande for små, men sammen vil vi stå stærkt. Og Danmark behøver ikke blive lillebror, for vi arbejder hen imod at komme til at indgå i banestrukturen hos Svensk Travsport på samme måde som de svenske baner indgår. Med ni væddeløbsbaner vil Danmark formentlig få mere indflydelse end nu, hvor vi har svært ved at komme til orde, f.eks. når der laves sæsonplan.

Fordelene er mange
De tre lande er enige om en struktur, hvor sport og spil samles ét sted inden for to-tre år. Og første trin i dén proces er altså et integreret samarbejde imellem dansk og svensk hestesport. Det giver mange fordele med f.eks. et fælles løbsreglement, fælles dopingregler, fælles løbsplanlægning og ikke mindst et transparent IT-system og ditto sportssystem.
I Sverige vurderer man, at Danmark har stort potentiale. Det vurderes kort sagt, at Danmark er et interessant vækstmarked, både mht. heste, løb, hesteejere, aktive, opdræt og spilleomsætning. Visionen er forsat ét fælles marked for hestesport og hestespil i Norden.

Vi beholder selvstændighed og får større indflydelse
Dansk hestevæddeløbssport kommer efter planen til at indgå på linje med de svenske baner. Vi beholder vores beslutningsstruktur i Danmark, hvor sporten selv overtager den rolle, som Hestevæddeløbssportens Finansierings Fond hidtil har varetaget. Altså mht. banestruktur, fordeling af præmie- og driftstilskud samt investeringsbevillinger. 
Lad os bare være ærlige. Sportens indflydelse har været begrænset siden Dansk Tipstjeneste overtog spillet på heste for knap 20 år siden, og hestevæddeløbssporten kom på tipsnøglen. 
En autonom og selvstændig dansk platform vil ingen fremtid have. Det vil fortsætte den negative spiral de sidste 20 år, og vil medføre en langsom og pinefuld død.

Det perfekte match for dansk hestesport
Jeg tøver ikke med at sige, at dansk hestevæddeløbssport formentlig vil få et betragteligt løft i økonomien med en model, hvor Danmark, Norge og Sverige samles under Svensk Travsport. 
Og jeg tør også godt lægge hovedet på blokken ved at sige, at økonomien vil blive forbedret allerede fra 2018, idet vores indtægtsgrundlag derfra bliver sammensat af indtægter fra både de offentlige midler, indtægter fra hostingselskabet samt spilindtægter.
På sigt vil den positive udvikling fra spilleselskabet helt naturligt blive en afgørende faktor i finansieringen af dansk hestesport. Og vi kan i den situation simpelthen ikke få et bedre lokomotiv end at få lov til at blive en del af Svensk Travsport og ATG.

Mere hårdt arbejde venter
Nu gælder det forhandlinger om den praktiske gennemførelse af principaftalen. Mere hårdt arbejde venter de kommende måneder, men jeg er meget fortrøstningsfuld på den danske hestevæddeløbssports vegne. 
Toget har holdt på perronen længe, nu har dansk hestevæddeløbssport købt billet med underskrivelse af principaftalen – og snart ruller lyntoget afsted mod nye, spændende oplevelser.

Med venlige hilsener

Peter Rolin
Bestyrelsesformand, Dansk Hestevæddeløb


-----------------------------------

travsport & travavls kommentar til sagen:

Forhåbentlig kommer Norge med i samarbejdet om både sport og spil. Det er imidlertid forståeligt, at de føler sig lidt tilsidesat, hvis Sverige og Danmark aftaler strukturen i samarbejdet og efterfølgende indbyder Norge til at deltage. Men stor ros til Dansk Hestevæddeløb for at have en principaftale med svenskerne på plads. Sverige er en uundværlig partner, hvis dansk travsport skal overleve efter den overgangsperiode, hvor der er udlodningsmidler til sporten.

Principaftalen er som det fremgår indgået mellem Dansk Hestevæddeløb og Svensk Travsport, og den kan derfor kun omfatte det sportslige samarbejde og ikke spillet. Dermed udestår aftalerne med ATG og Norsk Rikstoto om et fælles spilleselskab. Drøftelser af dette indledes efter det oplyste i september, men hvorfor vente to måneder - det er jo en hastesag, idet loven om liberalisering af spil på heste m.v. træder i kraft den 1. januar 2018.

Ingen kommentarer: