26. februar 2017

Dansk Traver-Stambog 2002

Link til Dansk Traver-Stambog - bind 21 - udgivet 2002


I Danmark blev den første stambog for travheste udgivet i 1902, og præcis 100 år senere, i 2002, udkom  den 21'ende og sidste stambog.

I stambogens forord står der: "Al data som ligger til grund for udgivelsen af denne bog findes i TravData, som Dansk Travsports Centralforbund håber bliver tilgængelig for alle interesserede
via internettet meget snart."

Helt så hurtigt gik det desværre ikke. Først i oktober 2009 blev den længe ventede søgeside for dansk travsport lagt på nettet af DTC. TravData var et forældet system, som ikke kunne overføres til den nye database. Derfor var det i forbindelse med overførslen af data fra det gamle system til det nye nødvendigt at foretage et valg om, hvor gamle data måtte være for at komme med. Skæringspunktet blev sat til 1995.

Link til SØG SPORTINFOEn officiel database for dansk travsport burde naturligvis indeholde de samme data som stambøgerne, men det er desværre langtfra tilfældet. I 2017 er der de samme fejl og mangler, som der var i 2009:

Vedrørende afstamning: "Oplysninger mangler" står der mange steder, og disse oplysninger burde overføres til databasen snarest muligt. De findes jo i stambøgerne.

Vedrørende væddeløbsresultater: Mange gamle heste, der har en væddeløbskarriere, står anført uden væddeløbsresultater.

Vedrørende afkom: Afkom efter gamle hopper er enten anført ufuldstændigt eller mangler helt, og præmiesummerne er i mange tilfælde forkerte.

Vedrørende fødselsår: Mange gamle hestes fødselsår er anført som 1700. Selv om det er åbenbart, at årstallet er forkert, ville det være bedre , hvis der stod "Oplysninger mangler".

Vedrørende ejer: For utallige heste står der XxxxxStambogsejer 1981. Hvorfor ikke blot skrive "Ukendt ejer" ligesom der efterfølgende står "Ukendt opdrætter". Men igen: Alle disse oplysninger står i stambøgerne og bør derfor overføres til databasen.

Generelt: Mange heste mangler i databasen. Det må være målet, at alle danske travheste, der er optaget i stambøgerne, kan findes i databasen.

Ingen kommentarer: